Helsinki http://tiinaahva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132426/all Wed, 15 Aug 2018 07:57:14 +0300 fi Hekan vuokrankorotukset nostavat asumiskuluja entisestään http://sebastianfranckenhaeuser.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259506-hekan-vuokrankorotukset-nostavat-asumiskuluja-entisestaan <p>Helsingin kaupungin asunnot Oy eli Heka on korottamassa ensi vuonna vuokria. Korotus liittyy uuteen vuokrantasausmalliin, jossa käytetään pohjina markkinavuokria (KTI-referenssi). Mediassa on kerrottu todella suuristakin alueellisista korotuksista. Heka yritti viime lauantain Helsingin Sanomissa paikkailla tilannetta. Juttu antoi ymmärtää, että vuokrat ovat jo päätetty, vaikka asukkaiden lausuntoja ei ole edes kuultu. Tämä kertoo hyvin Hekan yhteistoiminnasta asukkaiden kanssa.</p><p>Hekan vuokra-asunnot pyörivät omakustanneperiaatteella eli kaikki kulut maksaa asukkaat. Omakustanneperiaate sai vuosia sitten jo uuden merkityksen Hekan fuusiossa, jolloin käytännössä vanhojen alueiden asukkaat maksoivat uudistuotannon ja toisten alueiden peruskorjaukset. Alueellisella omakustanneperiaatteella ei ollut enää merkitystä.</p><p>Nykyinen Hekan vuokrantasaus, jossa vuokria verrataan markkinavuokriin, on epäoikeudenmukainen. Tämä myös romuttaa lopullisesti omakustanneperiaatteen. Markkinaehtoisten toimijoiden tavoite on luonnollisesti tuottaa voittoa osakkeen omistajille, mutta näin ei pitäisi olla Hekassa. Heka tuottaa joka tapauksessa muutaman prosentin voittoa verottajaa varten.</p><p>Heka pyytää lausuntoja asukkailta vuokriin puutteellisin tiedoin. Alueellisia pääomavuokria ei kerrota enää, vaikka tiedonsaantivelvollisuus mielestäni tätä edellyttää. Pääomavuokra muodostaa kuitenkin noin puolet kokonaisvuokrasta. En ole vielä myöskään nähnyt kertaakaan pelkkien budjettien vertaamista toisiinsa. Yleensä vierellä on myös toteuma, joka jäi nyt uupumaan täysin.</p><p>Olen katsonut Hekan toimintaa useamman vuoden ja toiminta on sekaisin kuin Jokisen eväät. Hekan toimitusjohtaja käyttää valtaansa ja muu johtoryhmä nyökkäilee perässä. Tiedottamisesta on puhuttu jo vuosia, mutta mitään ei tapahdu. Yhteistyö on muuttunut täysin sanelupolitiikaksi. Hekan toimitusjohtaja istuu alueellisten kiinteistöyhtiöiden hallitusten puheenjohtajana, jolloin hän käytännössä myy ja ostaa kiinteistö- ja huoltopalveluita. Tämä jos joku on hyvin erikoista toimintaa.</p><p>Olen huolissani Helsingin alueen asumiskulujen noususta. Asumiskulut alkavat olemaan jo niin korkeita, että tavallisella työssäkäyvällä ihmisellä ei ole niihin itse varaa. Asumistukimenot nousevat koko ajan ja ovat yli 2 miljardia euroa. Toimeentulotukea käytetään yhä enenevissä määrin asumiskustannuksiin. Tukiverkolla on luotu tilanne, jolla vuokrataso on saatu nostettua keinotekoisesti Helsingissä. Tämä osuu kaikista pahiten niihin, jotka maksavat itse omat asumiskulunsa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin kaupungin asunnot Oy eli Heka on korottamassa ensi vuonna vuokria. Korotus liittyy uuteen vuokrantasausmalliin, jossa käytetään pohjina markkinavuokria (KTI-referenssi). Mediassa on kerrottu todella suuristakin alueellisista korotuksista. Heka yritti viime lauantain Helsingin Sanomissa paikkailla tilannetta. Juttu antoi ymmärtää, että vuokrat ovat jo päätetty, vaikka asukkaiden lausuntoja ei ole edes kuultu. Tämä kertoo hyvin Hekan yhteistoiminnasta asukkaiden kanssa.

Hekan vuokra-asunnot pyörivät omakustanneperiaatteella eli kaikki kulut maksaa asukkaat. Omakustanneperiaate sai vuosia sitten jo uuden merkityksen Hekan fuusiossa, jolloin käytännössä vanhojen alueiden asukkaat maksoivat uudistuotannon ja toisten alueiden peruskorjaukset. Alueellisella omakustanneperiaatteella ei ollut enää merkitystä.

Nykyinen Hekan vuokrantasaus, jossa vuokria verrataan markkinavuokriin, on epäoikeudenmukainen. Tämä myös romuttaa lopullisesti omakustanneperiaatteen. Markkinaehtoisten toimijoiden tavoite on luonnollisesti tuottaa voittoa osakkeen omistajille, mutta näin ei pitäisi olla Hekassa. Heka tuottaa joka tapauksessa muutaman prosentin voittoa verottajaa varten.

Heka pyytää lausuntoja asukkailta vuokriin puutteellisin tiedoin. Alueellisia pääomavuokria ei kerrota enää, vaikka tiedonsaantivelvollisuus mielestäni tätä edellyttää. Pääomavuokra muodostaa kuitenkin noin puolet kokonaisvuokrasta. En ole vielä myöskään nähnyt kertaakaan pelkkien budjettien vertaamista toisiinsa. Yleensä vierellä on myös toteuma, joka jäi nyt uupumaan täysin.

Olen katsonut Hekan toimintaa useamman vuoden ja toiminta on sekaisin kuin Jokisen eväät. Hekan toimitusjohtaja käyttää valtaansa ja muu johtoryhmä nyökkäilee perässä. Tiedottamisesta on puhuttu jo vuosia, mutta mitään ei tapahdu. Yhteistyö on muuttunut täysin sanelupolitiikaksi. Hekan toimitusjohtaja istuu alueellisten kiinteistöyhtiöiden hallitusten puheenjohtajana, jolloin hän käytännössä myy ja ostaa kiinteistö- ja huoltopalveluita. Tämä jos joku on hyvin erikoista toimintaa.

Olen huolissani Helsingin alueen asumiskulujen noususta. Asumiskulut alkavat olemaan jo niin korkeita, että tavallisella työssäkäyvällä ihmisellä ei ole niihin itse varaa. Asumistukimenot nousevat koko ajan ja ovat yli 2 miljardia euroa. Toimeentulotukea käytetään yhä enenevissä määrin asumiskustannuksiin. Tukiverkolla on luotu tilanne, jolla vuokrataso on saatu nostettua keinotekoisesti Helsingissä. Tämä osuu kaikista pahiten niihin, jotka maksavat itse omat asumiskulunsa.

]]>
2 http://sebastianfranckenhaeuser.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259506-hekan-vuokrankorotukset-nostavat-asumiskuluja-entisestaan#comments Asumiskustannukset Heka Helsinki Kaupungin vuokra-asunnot Vuokrat Wed, 15 Aug 2018 04:57:14 +0000 Sebastian Franckenhaeuser http://sebastianfranckenhaeuser.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259506-hekan-vuokrankorotukset-nostavat-asumiskuluja-entisestaan
Hursti ulos, Helsingin Diakonissalaitos sisään? http://marirantanen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259494-hursti-ulos-helsingin-diakonissalaitos-sisaan <p>Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti tänään hyväksyä selvityksen vaihtoehtoisten keinojen löytämisestä leipäjonoille.</p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Esitys/2018/Sote_2018-08-14_Sotelk_13_El/5327367A-7E18-C22D-AD84-651DF6E00002/Selvitys_vaihtoehtoisten_keinojen_loytaminen_leipa.pdf">https://www.hel.fi/&hellip;/Selvitys_vaihtoehtoisten_keinojen_loyt&hellip;</a></p><p><a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Sosiaali-_ja_terveyslautakunta/Suomi/Esitys/2018/Sote_2018-08-14_Sotelk_13_El/AC1009E8-3BD2-CBA2-8DBE-63D3D7200000/Liite.pdf">https://www.hel.fi/&hellip;/AC1009E8-3BD2-CBA2-8DBE-63D3&hellip;/Liite.pdf</a></p><p>Nyt keksitään pyörä uudelleen siten, että toimintaan perustetaan uusi organisaatio. Aloitetaan homma alusta ja otetaan touhuun mukaan sellaisia tahoja ja ihmisiä, jotka eivät ole olleet toiminnassa mukana. Ja se kyllä näkyy tässä esityksessä. Homma maksaa ensimmäisenä vuonna 781 000 euroa ja seuraavina vuosina yli 300 000 euroa. Sen sijaan, että tämä raha olisi käytetty heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen, nyt palkataan väkeä. Keksitään pyörää uudelleen vähän kalliimmalla.</p><p>Tuetaan hävikkiruokaloita ja ravintoloita, on siinä mukava Arskan tulla Pitkänsillan alta syömään kalliolaisen hipsterin kanssa, jutun juurta varmaan löytyy. Molemmat ovat varmaan katsoneet ravintelipaikan älypuhelimen ladattavasta applikaatiosta, jonne Arska voi rekisteröityä ja sitten nähdä mistä pöperöä saa ilmaiseksi. Ihan olisin vain kysynyt, milloin tämä kauhukomedia päättyy?</p><p>Tein kokouksessa seuraavan palautusesityksen, jota ei luonnollisesti kukaan kannattanut. Jätin asiassa eriävän mielipiteen.</p><p><em>Esitän selvitystä palautettavaksi seuraavin perustein:</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Selvitys ei ole tuonut varsinaisesti esiin nykyisen järjestelmän vikoja, jonka vuoksi koko ruoka-avun jakaminen tulisi rakentaa lähes kokonaan uudelleen. Esitystekstissä todetaan, että henkilöstöresurssien puute sekä asiakasohjaus on ollut nykyisen järjestelmän heikkous.</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Selvitys esittää, että ruoka-avun jakelu organisoidaan kokonaan uudelleen ja tähän perustettaisiin uusi organisaatio sen sijaan, että nykyisen toiminnan puutteita vahvistettaisiin. Kaupunki on esittämässä uutta organisaatiota ja uusia tehtäviä järjestelmään, joiden kustannusarvio ensimmäisenä vuonna on 781 000 euroa ja seuraavina vuosina yli 300 000 euroa. Sen sijaan, että rahaa käytettäisiin hallinnon ja uusien työntekijöiden palkkaamiseen, olisi mielekkäämpää käyttää tämä raha köyhien auttamiseen, ruoka-apuun tai täydentävään toimeentulotukeen.</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Selvitys ei esitä nykyisten resurssien käyttämistä asiakasohjaukseen vaan kaupunki haluaa rakentaa uuden järjestelmän tähän. Jalkautuva ja etsivä sosiaalityö voisi olla jo olemassaolevana toimintana sopiva tapa.</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Selvitys ei ota huomioon sellaisia asiakkaita, jotka eivät halua palveluja tai apua. Vaikka kyseessä on todenäköisesti pieni joukko, tulee ihmisellä olla mahdollisuus valita ruoka-apu ilman tarjottuja palveluja mikäli ihminen näin haluaa. On hyväksyttävä, että kaikki ihmiset eivät halua olla osa yhteisöllistä ruokailua tai osa yhteisöllistä ruoka-apua.</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Ruoka-apu ja siihen liittyvä ruoanjakelu tulee jatkossakin olla ilmaista eikä siitä saa periä maksua. Asiakas voitaisiin tunnistaa kela-kortilla. Ruoka-apua on saatava ilman uskonnollista toimintaa avun taustalla.</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Leipäjonojen poistaminen ulkona jonottamisesta on sinänsä erinomainen tavoite, kunhan se ei ole itsetarkoitus siirtää kaupungin heikoimmassa asemassa olevat ihmiset pois kaupunkikuvasta.</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Selvityksessä ei saatu ruoka-avun käyttäjiä mukaan kehitystyöhön. Käyttäjien mielipiteet ruoka-avun jakelusta ovat korvaamattomia palveluita kehitettäessä ja niitä olisi kerättävä ennen kuin kaupunki esittää selvityksen hyväksymistä ja toimeenpanoa.</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Erilaiset applikaatiot älykännyköihin ja niiden hyödyntäminen juuri heikoimmassa asemassa oleville on kyseenalaista. Mikäli tarkoitus ei ole suunnata ruoka-apua ja hävikkiruokaa aivan muille kuin kaikkein köyhimmille, ei ruokajakelu voi olla kännykkäsovelluksen takana vaan ruoka-avun jakelu tulee olla tiedossa muiden kanavien kautta. Selkeintä on se, että tietyissä paikoissa ruoka-apua on saatavilla joka viikko samaan aikaan.</em></p><p>&nbsp;</p><p><em>Ruoka-avun ja sen jakelun osalta lienee hyvä lisätä yhteistyötä eri organisaatioiden kesken ja keskittää esimerkiksi varastointia, mutta tässäkin olisi hyvä käyttää hyödyksi nykyisten toimijoiden kokemusta ja osaamista mikäli toimijoilla ei ole tosiasiallisia ongelmia toiminnassaan tai taloudessaan.</em></p><p>&nbsp;</p><p>Tällaista on edustuksellinen demokratia. Sinä päätät. Siksi Ps.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti tänään hyväksyä selvityksen vaihtoehtoisten keinojen löytämisestä leipäjonoille.

https://www.hel.fi/…/Selvitys_vaihtoehtoisten_keinojen_loyt…

https://www.hel.fi/…/AC1009E8-3BD2-CBA2-8DBE-63D3…/Liite.pdf

Nyt keksitään pyörä uudelleen siten, että toimintaan perustetaan uusi organisaatio. Aloitetaan homma alusta ja otetaan touhuun mukaan sellaisia tahoja ja ihmisiä, jotka eivät ole olleet toiminnassa mukana. Ja se kyllä näkyy tässä esityksessä. Homma maksaa ensimmäisenä vuonna 781 000 euroa ja seuraavina vuosina yli 300 000 euroa. Sen sijaan, että tämä raha olisi käytetty heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen, nyt palkataan väkeä. Keksitään pyörää uudelleen vähän kalliimmalla.

Tuetaan hävikkiruokaloita ja ravintoloita, on siinä mukava Arskan tulla Pitkänsillan alta syömään kalliolaisen hipsterin kanssa, jutun juurta varmaan löytyy. Molemmat ovat varmaan katsoneet ravintelipaikan älypuhelimen ladattavasta applikaatiosta, jonne Arska voi rekisteröityä ja sitten nähdä mistä pöperöä saa ilmaiseksi. Ihan olisin vain kysynyt, milloin tämä kauhukomedia päättyy?

Tein kokouksessa seuraavan palautusesityksen, jota ei luonnollisesti kukaan kannattanut. Jätin asiassa eriävän mielipiteen.

Esitän selvitystä palautettavaksi seuraavin perustein:

 

Selvitys ei ole tuonut varsinaisesti esiin nykyisen järjestelmän vikoja, jonka vuoksi koko ruoka-avun jakaminen tulisi rakentaa lähes kokonaan uudelleen. Esitystekstissä todetaan, että henkilöstöresurssien puute sekä asiakasohjaus on ollut nykyisen järjestelmän heikkous.

 

Selvitys esittää, että ruoka-avun jakelu organisoidaan kokonaan uudelleen ja tähän perustettaisiin uusi organisaatio sen sijaan, että nykyisen toiminnan puutteita vahvistettaisiin. Kaupunki on esittämässä uutta organisaatiota ja uusia tehtäviä järjestelmään, joiden kustannusarvio ensimmäisenä vuonna on 781 000 euroa ja seuraavina vuosina yli 300 000 euroa. Sen sijaan, että rahaa käytettäisiin hallinnon ja uusien työntekijöiden palkkaamiseen, olisi mielekkäämpää käyttää tämä raha köyhien auttamiseen, ruoka-apuun tai täydentävään toimeentulotukeen.

 

Selvitys ei esitä nykyisten resurssien käyttämistä asiakasohjaukseen vaan kaupunki haluaa rakentaa uuden järjestelmän tähän. Jalkautuva ja etsivä sosiaalityö voisi olla jo olemassaolevana toimintana sopiva tapa.

 

Selvitys ei ota huomioon sellaisia asiakkaita, jotka eivät halua palveluja tai apua. Vaikka kyseessä on todenäköisesti pieni joukko, tulee ihmisellä olla mahdollisuus valita ruoka-apu ilman tarjottuja palveluja mikäli ihminen näin haluaa. On hyväksyttävä, että kaikki ihmiset eivät halua olla osa yhteisöllistä ruokailua tai osa yhteisöllistä ruoka-apua.

 

Ruoka-apu ja siihen liittyvä ruoanjakelu tulee jatkossakin olla ilmaista eikä siitä saa periä maksua. Asiakas voitaisiin tunnistaa kela-kortilla. Ruoka-apua on saatava ilman uskonnollista toimintaa avun taustalla.

 

Leipäjonojen poistaminen ulkona jonottamisesta on sinänsä erinomainen tavoite, kunhan se ei ole itsetarkoitus siirtää kaupungin heikoimmassa asemassa olevat ihmiset pois kaupunkikuvasta.

 

Selvityksessä ei saatu ruoka-avun käyttäjiä mukaan kehitystyöhön. Käyttäjien mielipiteet ruoka-avun jakelusta ovat korvaamattomia palveluita kehitettäessä ja niitä olisi kerättävä ennen kuin kaupunki esittää selvityksen hyväksymistä ja toimeenpanoa.

 

Erilaiset applikaatiot älykännyköihin ja niiden hyödyntäminen juuri heikoimmassa asemassa oleville on kyseenalaista. Mikäli tarkoitus ei ole suunnata ruoka-apua ja hävikkiruokaa aivan muille kuin kaikkein köyhimmille, ei ruokajakelu voi olla kännykkäsovelluksen takana vaan ruoka-avun jakelu tulee olla tiedossa muiden kanavien kautta. Selkeintä on se, että tietyissä paikoissa ruoka-apua on saatavilla joka viikko samaan aikaan.

 

Ruoka-avun ja sen jakelun osalta lienee hyvä lisätä yhteistyötä eri organisaatioiden kesken ja keskittää esimerkiksi varastointia, mutta tässäkin olisi hyvä käyttää hyödyksi nykyisten toimijoiden kokemusta ja osaamista mikäli toimijoilla ei ole tosiasiallisia ongelmia toiminnassaan tai taloudessaan.

 

Tällaista on edustuksellinen demokratia. Sinä päätät. Siksi Ps.

]]>
6 http://marirantanen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259494-hursti-ulos-helsingin-diakonissalaitos-sisaan#comments Helsinki Hölmölä Leipäjonot Tue, 14 Aug 2018 17:56:05 +0000 Mari Rantanen http://marirantanen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259494-hursti-ulos-helsingin-diakonissalaitos-sisaan
Helsingin kuntapolitiikan viikko 33/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259387-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-332018 <p>Lautakuntakausikin pyörähtää käyntiin kesätauon jälkeen. Kaupunginhallituksessa käsitellään mm. Sophie Mannerheimin koulun tilapäisiä opetustiloja koskevaa hankesuunnitelmaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on esillä ensi vuoden talousarvioehdotus, varhaiskasvatuksen palvelusetelimalli ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelma. Kaupunkiympäristölautakunta pohtii Puhoksen tulevaisuutta ja Löylyn laajennusta.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 13.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-13_Khs_30_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tiistai 14.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kasvatus-ja-koulutus-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kasko_2018-08-14_Kklku_9_El"><u>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-08-14_Kylk_21_El"><u>Kaupunkiympäristölautakunta</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Sote_2018-08-14_Sotelk_13_El"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Torstai 16.8.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/hkl/fi/paatoksenteko/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Kymp_2018-08-16_HKLjku_13_El"><u>Liikennelaitoksen (HKL) johtokunta</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Perjantai 17.8.</u></strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>on esillä Sophie Mannerheimin koulun tilapäisiä opetustiloja koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen. Sophie Mannerheimin koulu on sairaala- ja erityiskoulu, jossa toimivat luokat 1.-9. Koulu toimii tällä hetkellä kuudessa eri toimipisteessä. Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät ja osin huonossa kunnossa. Hanke sisällytettiin vuosi sitten Helsingin kaupunkistrategiaan. Tilakysymyksen ratkaisu on sisällytetty kuluvan vuoden talousarvioehdotukseen vuokrahankkeena. Sairaala- ja erityiskoululle toimivin ja paras sijainti on sairaalan läheisyydessä, mutta ei itse sairaala-alueella. Akuutin tilatarpeen sekä selvitysten tuloksena on päädytty esittämään uutta sairaala- ja erityiskouluna toimivaa pääkoulua, joka korvaisi Mechelininkadun ja Nordenskiöldinkadun tilat sekä osan Välskärinkadun tiloista. Parhaaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut määräaikainen uudisrakennus Kivelän sairaalan alueelle osoitteessa Sibeliuksenkatu 16. Upeaa, että saamme vihdoin asianmukaiset tilat sairaalakoulua varten.</p><p>Kaupunginhallitus antaa myös TEMille lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta hiilen energiakäytön kieltämisestä. Lausuntoehdotuksessa pidetään ehdotusta kivihiilen energiakäytöstä luopumisesta tarpeellisena ja kiinnitetään erityistä huomiota kilpailuneutraliteettia koskeviin näkökohtiin. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kompensaatiota ei nimittäin maksettaisi muille kuin yksityisille toimijoille. Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan kompensaatio on kohdistettava yhdenvertaisin perustein kaikille voimalaitosten omistajille niiden omistustaustasta riippumatta.</p><p>Jo pariin kertaan on jäänyt pöydälle avoimuusperiaatetta ja tietosuojaa kaupungin johdon tapaamisissa koskeva asia. Kaupungin lakimiesten mukaan luottamus- ja viranhaltijajohdon viranhoitoon liittyvistä tapaamisista julkisesti nähtävillä oleva luettelo muodostaa henkilörekisterin ja nimien julkaiseminen edellyttäisi asianomaisilta saatua suostumusta, joten tällaista rekisteriä ei ole tarkoituksenmukaista perustaa. Avoimuutta pitäisi edistää, joten täytyy keksiä muita keinoja.</p><p><strong>Kasvatus- ja koulutuslautakunta</strong> käsittelee talousarvioehdotusta vuodelle 2019. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmäärä kasvaa huomattavasti asukasmäärää nopeammin, joten määrärahoja tarvitaan vastaavasti lisää. Esityslistan mukaan lautakunta esittää, että kaupunginhallitukselle jaettavaksi varattu 13 miljoonaa euroa kohdennetaan siihen, ettei väestönkasvusta johtuvia säästötarpeita jouduttaisi toteuttamaan. Syksyn budjettineuvotteluissa keskustellaan aiheesta lisää.</p><p>Lautakunta merkitsee tiedoksi palvelusetelimallin valmistelutilanteen varhaiskasvatuksessa. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on Helsingissä 12 prosenttia, ja ajatuksena on, ettei osuus nousisi yli 20 prosentin. Lasten määrän voimakkaasti kasvaessa kaikille löytyy kyllä asiakkaita. Palveluseteli yksinkertaistaisi paletin hallinnointia, ja se on jo käytössä Suomessa 75 kunnassa. Alustavissa laskelmissa palvelusetelin arvoksi on ajateltu 830 euroa kuukaudessa (esim. Vantaalla se on 817 euroa). Samassa yhteydessä on päätettävä, asetetaanko palveluntuottajalle kattohinta, jonka hän voi periä asiakkaalta palvelusetelin lisäksi. Esim. Vantaalla on käytössä 30 euron katto. Tässä kokouksessa siis merkitään selvitys tiedoksi, seuraavassa kokouksessa tehdään varsinaiset päätökset.</p><p>Lautakunta merkitsee tiedoksi myös Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelman vuosille 2018-2028. Opiskelijamäärä kasvaa ja toimipaikat ovat tällä hetkellä hyvin hajallaan. Suunnitelmassa esitetään Stadin ammatti- ja aikuisopiston 11 toimipaikasta luopumista ja kahden uuden toimipaikan rakentamista. Roihupellon toimipaikan rakentamista esitetään suunniteltua laajempana ja Myllypuroon rakennetaan uusi toimipaikka Metropolian kampuksen viereen. Sturenkadun toimipaikan korjausvelka on 90 miljoonaa euroa, joten on tarkoituksenmukaista luopua siitä, ja koulutus siirtyy sieltä Roihupeltoon ja osittain Myllypuroon.&nbsp;&nbsp;</p><p><strong>Kaupunkisuunnittelulautakunnassa </strong>käsitellään Puotinharjun Puhoksen <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunta/Suomi/Esitys/2018/Kymp_2018-08-14_Kylk_21_El/474EE740-239E-C375-8CE2-63B4CA100000/Liite.pdf"><u>ostoskeskuksen alueen</u></a> varaamista suunnittelua varten. Puotinharjun Puhos Oy:n maanvuokrasopimus on päättymässä 31.12.2020. Yhtiö on neuvotellut kaupungin kanssa tontin kehittämisestä jo vuosien ajan. Hankkeen tulisi toteuttamaan NREP-konsernin hallinnoima rahasto (NREP Nordic Strategies Fund III), jonka oma pääoma on yli 900 miljoonaa euroa. Hanke toteutettaisiin rahaston omistaman suomalaisen tytäryhtiön alle. Rahaston sijoittajina toimivat useat kymmenet pohjoismaiset, eurooppalaiset, pohjoisamerikkalaiset sekä aasialaiset instituutiosijoittajat, kuten eläke- ja vakuutusyhtiöt. Ratkaisuesityksen mukaan NREP tekisi ostoskeskuksen vanhimman osan remontoinnin kustannuksellaan yhteistyössä nykykäyttäjien kanssa. Tilojen tarjoaminen vuokralle nykyisille yrittäjille alle markkinahintaan olisi mahdollista Puhoksen tontin muut rakennukset purkamalla, alueen kaavoittamisella ja tonttien luovuttamisella ensisijaisesti vapaarahoitteiseen asumiseen.</p><p><a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005788113.html"><u>Helsingin Sanomat</u></a> kirjoittikin jo Löylyn laajentamistarpeista, jotka ovat myös lautakunnan käsiteltävinä tiistaina. Hakija hakee lupaa 500 kerrosneliömetrin suuruisen ravintolarakennuksen ja venelaiturin rakentamiseksi. Virkamiehet esittävät lautakunnalle 360 kerrosneliömetrin kattavaa lupaa ravintolarakennuksen, terassialueen ja venelaiturin rakentamista varten Hernesaarenrantaan. Rajaamisella halutaan mahdollistaa Hernesaareen rakentuvassa korttelirakenteessa näkymät merelle lisärakennuksen ja nykyisen Löylyn välistä.</p><p><strong>Sosiaali- ja terveyslautakunnassa </strong>on esillä ensi vuoden talousarvioehdotus, joka kasvaa 1,6 prosenttia tämänvuotiseen talousarvioon nähden.</p><p>Lautakunta antaa myös vastauksia valtuutettujen aloitteeseen. Käsittelyssä on lisäksi ennen kesää pöydälle jäänyt selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytämiseksi leipäjonoille. Mukana keskusteluissa on ollut Helsingissä elintarvikeapua jakavia ja siitä kiinnostuneita tahoja. Toimintamalliin sisältyy ruoka-aputoiminnassa olevien toimijoiden yhteistyön lisääminen. Uudella toimintamallilla pyritään tunnistamaan myös ruoka-apua saavien muun tuen tarve.</p><p>Hyvää viikkoa ja alkanutta lukuvuotta!</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Lautakuntakausikin pyörähtää käyntiin kesätauon jälkeen. Kaupunginhallituksessa käsitellään mm. Sophie Mannerheimin koulun tilapäisiä opetustiloja koskevaa hankesuunnitelmaa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa on esillä ensi vuoden talousarvioehdotus, varhaiskasvatuksen palvelusetelimalli ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelma. Kaupunkiympäristölautakunta pohtii Puhoksen tulevaisuutta ja Löylyn laajennusta.

 

Maanantai 13.8. 

Kaupunginhallitus

 

Tiistai 14.8. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

 

Torstai 16.8.

Liikennelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Perjantai 17.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Sophie Mannerheimin koulun tilapäisiä opetustiloja koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen. Sophie Mannerheimin koulu on sairaala- ja erityiskoulu, jossa toimivat luokat 1.-9. Koulu toimii tällä hetkellä kuudessa eri toimipisteessä. Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät ja osin huonossa kunnossa. Hanke sisällytettiin vuosi sitten Helsingin kaupunkistrategiaan. Tilakysymyksen ratkaisu on sisällytetty kuluvan vuoden talousarvioehdotukseen vuokrahankkeena. Sairaala- ja erityiskoululle toimivin ja paras sijainti on sairaalan läheisyydessä, mutta ei itse sairaala-alueella. Akuutin tilatarpeen sekä selvitysten tuloksena on päädytty esittämään uutta sairaala- ja erityiskouluna toimivaa pääkoulua, joka korvaisi Mechelininkadun ja Nordenskiöldinkadun tilat sekä osan Välskärinkadun tiloista. Parhaaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut määräaikainen uudisrakennus Kivelän sairaalan alueelle osoitteessa Sibeliuksenkatu 16. Upeaa, että saamme vihdoin asianmukaiset tilat sairaalakoulua varten.

Kaupunginhallitus antaa myös TEMille lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta hiilen energiakäytön kieltämisestä. Lausuntoehdotuksessa pidetään ehdotusta kivihiilen energiakäytöstä luopumisesta tarpeellisena ja kiinnitetään erityistä huomiota kilpailuneutraliteettia koskeviin näkökohtiin. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kompensaatiota ei nimittäin maksettaisi muille kuin yksityisille toimijoille. Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan kompensaatio on kohdistettava yhdenvertaisin perustein kaikille voimalaitosten omistajille niiden omistustaustasta riippumatta.

Jo pariin kertaan on jäänyt pöydälle avoimuusperiaatetta ja tietosuojaa kaupungin johdon tapaamisissa koskeva asia. Kaupungin lakimiesten mukaan luottamus- ja viranhaltijajohdon viranhoitoon liittyvistä tapaamisista julkisesti nähtävillä oleva luettelo muodostaa henkilörekisterin ja nimien julkaiseminen edellyttäisi asianomaisilta saatua suostumusta, joten tällaista rekisteriä ei ole tarkoituksenmukaista perustaa. Avoimuutta pitäisi edistää, joten täytyy keksiä muita keinoja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee talousarvioehdotusta vuodelle 2019. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmäärä kasvaa huomattavasti asukasmäärää nopeammin, joten määrärahoja tarvitaan vastaavasti lisää. Esityslistan mukaan lautakunta esittää, että kaupunginhallitukselle jaettavaksi varattu 13 miljoonaa euroa kohdennetaan siihen, ettei väestönkasvusta johtuvia säästötarpeita jouduttaisi toteuttamaan. Syksyn budjettineuvotteluissa keskustellaan aiheesta lisää.

Lautakunta merkitsee tiedoksi palvelusetelimallin valmistelutilanteen varhaiskasvatuksessa. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on Helsingissä 12 prosenttia, ja ajatuksena on, ettei osuus nousisi yli 20 prosentin. Lasten määrän voimakkaasti kasvaessa kaikille löytyy kyllä asiakkaita. Palveluseteli yksinkertaistaisi paletin hallinnointia, ja se on jo käytössä Suomessa 75 kunnassa. Alustavissa laskelmissa palvelusetelin arvoksi on ajateltu 830 euroa kuukaudessa (esim. Vantaalla se on 817 euroa). Samassa yhteydessä on päätettävä, asetetaanko palveluntuottajalle kattohinta, jonka hän voi periä asiakkaalta palvelusetelin lisäksi. Esim. Vantaalla on käytössä 30 euron katto. Tässä kokouksessa siis merkitään selvitys tiedoksi, seuraavassa kokouksessa tehdään varsinaiset päätökset.

Lautakunta merkitsee tiedoksi myös Stadin ammatti- ja aikuisopiston tilankäytön suunnitelman vuosille 2018-2028. Opiskelijamäärä kasvaa ja toimipaikat ovat tällä hetkellä hyvin hajallaan. Suunnitelmassa esitetään Stadin ammatti- ja aikuisopiston 11 toimipaikasta luopumista ja kahden uuden toimipaikan rakentamista. Roihupellon toimipaikan rakentamista esitetään suunniteltua laajempana ja Myllypuroon rakennetaan uusi toimipaikka Metropolian kampuksen viereen. Sturenkadun toimipaikan korjausvelka on 90 miljoonaa euroa, joten on tarkoituksenmukaista luopua siitä, ja koulutus siirtyy sieltä Roihupeltoon ja osittain Myllypuroon.  

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa käsitellään Puotinharjun Puhoksen ostoskeskuksen alueen varaamista suunnittelua varten. Puotinharjun Puhos Oy:n maanvuokrasopimus on päättymässä 31.12.2020. Yhtiö on neuvotellut kaupungin kanssa tontin kehittämisestä jo vuosien ajan. Hankkeen tulisi toteuttamaan NREP-konsernin hallinnoima rahasto (NREP Nordic Strategies Fund III), jonka oma pääoma on yli 900 miljoonaa euroa. Hanke toteutettaisiin rahaston omistaman suomalaisen tytäryhtiön alle. Rahaston sijoittajina toimivat useat kymmenet pohjoismaiset, eurooppalaiset, pohjoisamerikkalaiset sekä aasialaiset instituutiosijoittajat, kuten eläke- ja vakuutusyhtiöt. Ratkaisuesityksen mukaan NREP tekisi ostoskeskuksen vanhimman osan remontoinnin kustannuksellaan yhteistyössä nykykäyttäjien kanssa. Tilojen tarjoaminen vuokralle nykyisille yrittäjille alle markkinahintaan olisi mahdollista Puhoksen tontin muut rakennukset purkamalla, alueen kaavoittamisella ja tonttien luovuttamisella ensisijaisesti vapaarahoitteiseen asumiseen.

Helsingin Sanomat kirjoittikin jo Löylyn laajentamistarpeista, jotka ovat myös lautakunnan käsiteltävinä tiistaina. Hakija hakee lupaa 500 kerrosneliömetrin suuruisen ravintolarakennuksen ja venelaiturin rakentamiseksi. Virkamiehet esittävät lautakunnalle 360 kerrosneliömetrin kattavaa lupaa ravintolarakennuksen, terassialueen ja venelaiturin rakentamista varten Hernesaarenrantaan. Rajaamisella halutaan mahdollistaa Hernesaareen rakentuvassa korttelirakenteessa näkymät merelle lisärakennuksen ja nykyisen Löylyn välistä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on esillä ensi vuoden talousarvioehdotus, joka kasvaa 1,6 prosenttia tämänvuotiseen talousarvioon nähden.

Lautakunta antaa myös vastauksia valtuutettujen aloitteeseen. Käsittelyssä on lisäksi ennen kesää pöydälle jäänyt selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytämiseksi leipäjonoille. Mukana keskusteluissa on ollut Helsingissä elintarvikeapua jakavia ja siitä kiinnostuneita tahoja. Toimintamalliin sisältyy ruoka-aputoiminnassa olevien toimijoiden yhteistyön lisääminen. Uudella toimintamallilla pyritään tunnistamaan myös ruoka-apua saavien muun tuen tarve.

Hyvää viikkoa ja alkanutta lukuvuotta!

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259387-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-332018#comments Helsingin kaupunginvaltuusto Helsinki kaupunginhallitus Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Sun, 12 Aug 2018 13:05:45 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259387-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-332018
Kuntapolitiikan viikko 32/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259024-kuntapolitiikan-viikko-322018 <p>Suurin osa kaupungin päätöksentekoelimistä viettää vielä kesätaukoa, mutta kaupunginhallituksessa jatketaan muutamalla kevätkauden asialla ja parilla uudellakin. Kaupunginhallituksella on torstaina myös aamukouluistunto. Kaupunginhallituksessa jatketaan Sörnäistentunnelin asemakaavamuutoksen käsittelyä. Lisäksi listalla avoimuusperiaate kaupungin johdon tapaamisissa ja kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Kaupunginhallituksen aamukoulussa selvitys arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuudesta sekä sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 6.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-09_Khs_29_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 9.8.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-08-09_Khs_29_El"><u>Kaupunginhallituksen aamukoulu</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveysjaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>jatketaan <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-06-18_Khs_26_El/D9ADAE62-F195-CAE1-8DD5-6372A0600000/Liite.pdf"><u>Sörnäistentunnelin</u></a> asemakaavan muuttamisen käsittelyä, joka jäi kevätkaudella pöydälle. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Kalasatamassa asuu nyt noin 3&nbsp;000 asukasta ja alueen valmistuttua 25&nbsp;000 asukasta. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin. Asemakaavan hyväksymisellä varaudutaan siihen, että tunneli on tarvittaessa mahdollista toteuttaa. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä varaus. Tarkoituksena on luoda lisää tilaa myös maan pinnalla kulkevalle liikenteelle &ndash; erityisesti jalankululle ja pyöräilylle.</p><p>&nbsp;</p><p>Pöydälle jäi viimeksi myös avoimuusperiaatetta ja tietosuojaa kaupungin johdon tapaamisissa koskeva asia. Kaupungin lakimiesten mielestä luottamus- ja viranhaltijajohdon viranhoitoon liittyvistä tapaamisista julkisesti nähtävillä oleva luettelo muodostaa henkilörekisterin, joten tällaista rekisteriä ei ole tarkoituksenmukaista perustaa. Täytyy keksiä siis muita keinoja lisätä avoimuutta.</p><p>&nbsp;</p><p>Esillä ovat myös kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet, jotka niin ikään jäivät kevätkaudelta pöydälle. Periaatteita laatimassa on ollut työryhmä, jonka tehtävänä on ollut laatia asukaskäytön periaatteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloille (lukuun ottamatta liikuntatiloja ja varhaiskasvatuksen tiloja). Työryhmän tuli määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet. Asukaskäytön lähtökohtana on, että käyttäjä vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytönaikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista.</p><p>&nbsp;</p><p>Torstain aamukoulussa saadaan selvitys arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuudesta. Vuoden 2017 lopulla opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Helsingin kaupunki aloittivat keskustelut nykyisten Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon tilanteesta ja kehitystarpeesta. Helmikuussa aloitettiin selvitystyö OKM:n, kaupungin ja museoiden kanssa. Tarkoituksena on saada näkemys siitä, mitä toiminnan tavoitteet ja luonne olisivat uudessa museorakennuskokonaisuudessa.&nbsp; Tavoitteena on, että selvitystyön valmistuttua kaupunki voi omalta osaltaan tehdä päätöksen siitä, onko hanketta sen pohjalta tarkoituksenmukaista jatkaa. Selvitystyö on määrä julkistaa 21.8.2018</p><p>&nbsp;</p><p>Aamukoulussa käsitellään myös perinteiseen tapaan sote- ja maakuntauudistusta koskeva tilannekatsaus. Perustusvaliokunnan <a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_15+2018.aspx"><u>lausunto</u></a> sote- ja maakuntauudistusta koskevasta lakikokonaisuudesta valmistui 1.6.2018. Valiokunnan mukaan lakiehdotuksessa on edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä. Keskeisimmät perustuslakiongelmat liittyvät valinnanvapausjärjestelmän voimaantulon aikatauluun ja maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen. Perustuslakivaliokunta kiinnitti lisäksi huomiota siihen, että uudistuksen valmistelussa on edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä.</p><p>&nbsp;</p><p>Koulut alkavat torstaina 9.8. Huolehditaan siis omalla ajokäyttäytymisellämme siitä, että koululaiset pääsevät turvallisesti kouluun!</p><p>Hyvää uutta viikkoa!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suurin osa kaupungin päätöksentekoelimistä viettää vielä kesätaukoa, mutta kaupunginhallituksessa jatketaan muutamalla kevätkauden asialla ja parilla uudellakin. Kaupunginhallituksella on torstaina myös aamukouluistunto. Kaupunginhallituksessa jatketaan Sörnäistentunnelin asemakaavamuutoksen käsittelyä. Lisäksi listalla avoimuusperiaate kaupungin johdon tapaamisissa ja kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Kaupunginhallituksen aamukoulussa selvitys arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuudesta sekä sote- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus.

 

Maanantai 6.8. 

Kaupunginhallitus

 

Torstai 9.8. 

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksessa jatketaan Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttamisen käsittelyä, joka jäi kevätkaudella pöydälle. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Kalasatamassa asuu nyt noin 3 000 asukasta ja alueen valmistuttua 25 000 asukasta. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin. Asemakaavan hyväksymisellä varaudutaan siihen, että tunneli on tarvittaessa mahdollista toteuttaa. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä varaus. Tarkoituksena on luoda lisää tilaa myös maan pinnalla kulkevalle liikenteelle – erityisesti jalankululle ja pyöräilylle.

 

Pöydälle jäi viimeksi myös avoimuusperiaatetta ja tietosuojaa kaupungin johdon tapaamisissa koskeva asia. Kaupungin lakimiesten mielestä luottamus- ja viranhaltijajohdon viranhoitoon liittyvistä tapaamisista julkisesti nähtävillä oleva luettelo muodostaa henkilörekisterin, joten tällaista rekisteriä ei ole tarkoituksenmukaista perustaa. Täytyy keksiä siis muita keinoja lisätä avoimuutta.

 

Esillä ovat myös kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet, jotka niin ikään jäivät kevätkaudelta pöydälle. Periaatteita laatimassa on ollut työryhmä, jonka tehtävänä on ollut laatia asukaskäytön periaatteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloille (lukuun ottamatta liikuntatiloja ja varhaiskasvatuksen tiloja). Työryhmän tuli määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet. Asukaskäytön lähtökohtana on, että käyttäjä vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytönaikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista.

 

Torstain aamukoulussa saadaan selvitys arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuudesta. Vuoden 2017 lopulla opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Helsingin kaupunki aloittivat keskustelut nykyisten Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon tilanteesta ja kehitystarpeesta. Helmikuussa aloitettiin selvitystyö OKM:n, kaupungin ja museoiden kanssa. Tarkoituksena on saada näkemys siitä, mitä toiminnan tavoitteet ja luonne olisivat uudessa museorakennuskokonaisuudessa.  Tavoitteena on, että selvitystyön valmistuttua kaupunki voi omalta osaltaan tehdä päätöksen siitä, onko hanketta sen pohjalta tarkoituksenmukaista jatkaa. Selvitystyö on määrä julkistaa 21.8.2018

 

Aamukoulussa käsitellään myös perinteiseen tapaan sote- ja maakuntauudistusta koskeva tilannekatsaus. Perustusvaliokunnan lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevasta lakikokonaisuudesta valmistui 1.6.2018. Valiokunnan mukaan lakiehdotuksessa on edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia ja useita korjattavia säännöksiä. Keskeisimmät perustuslakiongelmat liittyvät valinnanvapausjärjestelmän voimaantulon aikatauluun ja maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen. Perustuslakivaliokunta kiinnitti lisäksi huomiota siihen, että uudistuksen valmistelussa on edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä.

 

Koulut alkavat torstaina 9.8. Huolehditaan siis omalla ajokäyttäytymisellämme siitä, että koululaiset pääsevät turvallisesti kouluun!

Hyvää uutta viikkoa!

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259024-kuntapolitiikan-viikko-322018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Fri, 03 Aug 2018 11:23:49 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259024-kuntapolitiikan-viikko-322018
Argumentum ad nauseam http://marirantanen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258616-argumentum-ad-nauseam <p>Poliisi julkisti tänään rikostilastoja tammi-kesäkuulta 2018. Helsingin osalta asiasta kirjoitti Helsingin Sanomat, jossa todetaan rikosilmoituksia kirjattaneen 25% vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2017.</p><p>Seksuaalirikosten määrä on kuitenkin räjähdymäisessä nousussa sillä ajanjaksolla kirjattiin 90 kappaletta enemmän kuin viime vuonna kokonaismäärän oltua 292 kappaletta.</p><p>Helsingin poliisilaitoksen rikosylikomisario Juhani Vuorisalo&nbsp;selittää lukuja seksuaalirikosten tehokkaammalla paljastamisella, yksittäistapauksilla ja julkisella keskustelulla.&nbsp;</p><p><a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005767414.html" title="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005767414.html">https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005767414.html</a></p><p>Sen sijaan vähentyneitä omaisuusrikoksia ei selitetty korkeammalla ilmoituskynnyksellä, sarjarikollisuudella eikä keskustelun vähyydellä.</p><p>On äärimmäisen huolestuttavaa, että poliisi arvelee ilman mitään näyttöä tilastoa kyseisillä argumenteilla. Onko uhreilta kenties kysytty, olisivatko he jättäneet rikoksen ilmoittamatta mikäli he eivät olisi nähneet julkista keskustelua tai kokevatko he olevansa yksittäistapauksia, jonka vuoksi he ilmoittivat itseensä kohdistuneen rikoksen? Ja onko tällaiset faktat tilastoitu tai tutkittu?</p><p>Mitäpä jos seksuaalirikosten määrä on noussut? Miksi ne on noussut?&nbsp;</p><p>Luotan suomalaiseen poliisiin erinomaisen paljon. Suomalainen poliisi on hyvä työssään ja koulutus on ollut omankin kokemuksen perusteella erinomainen. Mutta olen murheissani siitä, että poliisi joutuu tällä hetkellä politiikan ja propandan käsikassaraksi. Se ei kuulu poliisin tehtäviin.</p><p>Karmeinta on verrata tätä Ruotsin menneisyyteen. Selitykset olivat täysin samat, kun kyseiset rikokset lähtivät nousuun. Toisin sanoen seuraamme tässäkin kuin pässit narussa Ruotsin virheitä, kuten oheisesta Ylen tekemästä uutisjutusta voimme huomata. Liekö meilläkin 6 vuoden kuluttua on sama tilanne, raiskausrikokset ovat kolminkertaistuneet. Ja samoin siis uhrit. Mutta mitäpä me emme uhraisi tälle poliittisen korrektiuden alttarille.&nbsp;</p><p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-6296473" title="https://yle.fi/uutiset/3-6296473">https://yle.fi/uutiset/3-6296473</a></p><ol><li>A on B</li><li>B on C</li><li>C on D</li><li>ja niin edelleen</li><li>Siispä koska Ö, niin A on tosi.</li></ol><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Poliisi julkisti tänään rikostilastoja tammi-kesäkuulta 2018. Helsingin osalta asiasta kirjoitti Helsingin Sanomat, jossa todetaan rikosilmoituksia kirjattaneen 25% vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2017.

Seksuaalirikosten määrä on kuitenkin räjähdymäisessä nousussa sillä ajanjaksolla kirjattiin 90 kappaletta enemmän kuin viime vuonna kokonaismäärän oltua 292 kappaletta.

Helsingin poliisilaitoksen rikosylikomisario Juhani Vuorisalo selittää lukuja seksuaalirikosten tehokkaammalla paljastamisella, yksittäistapauksilla ja julkisella keskustelulla. 

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005767414.html

Sen sijaan vähentyneitä omaisuusrikoksia ei selitetty korkeammalla ilmoituskynnyksellä, sarjarikollisuudella eikä keskustelun vähyydellä.

On äärimmäisen huolestuttavaa, että poliisi arvelee ilman mitään näyttöä tilastoa kyseisillä argumenteilla. Onko uhreilta kenties kysytty, olisivatko he jättäneet rikoksen ilmoittamatta mikäli he eivät olisi nähneet julkista keskustelua tai kokevatko he olevansa yksittäistapauksia, jonka vuoksi he ilmoittivat itseensä kohdistuneen rikoksen? Ja onko tällaiset faktat tilastoitu tai tutkittu?

Mitäpä jos seksuaalirikosten määrä on noussut? Miksi ne on noussut? 

Luotan suomalaiseen poliisiin erinomaisen paljon. Suomalainen poliisi on hyvä työssään ja koulutus on ollut omankin kokemuksen perusteella erinomainen. Mutta olen murheissani siitä, että poliisi joutuu tällä hetkellä politiikan ja propandan käsikassaraksi. Se ei kuulu poliisin tehtäviin.

Karmeinta on verrata tätä Ruotsin menneisyyteen. Selitykset olivat täysin samat, kun kyseiset rikokset lähtivät nousuun. Toisin sanoen seuraamme tässäkin kuin pässit narussa Ruotsin virheitä, kuten oheisesta Ylen tekemästä uutisjutusta voimme huomata. Liekö meilläkin 6 vuoden kuluttua on sama tilanne, raiskausrikokset ovat kolminkertaistuneet. Ja samoin siis uhrit. Mutta mitäpä me emme uhraisi tälle poliittisen korrektiuden alttarille. 

https://yle.fi/uutiset/3-6296473

  1. A on B
  2. B on C
  3. C on D
  4. ja niin edelleen
  5. Siispä koska Ö, niin A on tosi.
]]>
38 http://marirantanen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258616-argumentum-ad-nauseam#comments Helsinki Kootut selitykset Rikostilastot Tue, 24 Jul 2018 17:17:59 +0000 Mari Rantanen http://marirantanen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258616-argumentum-ad-nauseam
Katso mihin taksiin menet tinkimään Helsingissä! http://aulissaarijrvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258483-katso-mihin-taksiin-menet-tinkimaan-helsingissa <p>Kirjoitan tämän, kuin romaanin kolmannen persoonan havaintona ja kuulemana. En halua että sirpillä ja vasaralla otsaani tai päähenkilön otsaan hakataan rasistileima. Siksi taksikusi on vain &rdquo;ei-impivaaralainen&rdquo;. Päähenkilö oli Helsingissä, pienessä kiireessä Taka-Töölöstä, Kelan pääkonttorista halusi vartissa keskustaan tapaamiseen. Saatiin taksi. Se ei-impivaaralainen oli kuskina. Keskustelu meni:</p><p>- Päivää! Aja Kappeliin!</p><p>- Hää! Ai &hellip; mike kaappilei?</p><p>- Espanpuiston päässä, on kauppatorin vieressä. Tiedätkö?</p><p>- En! Sine kirjoita se TomTom. Kirjoita se ny heti!</p><p>Päähenkilö päätti pienimmän riesan kautta ja yritti kirjoittaa. Ei tiennyt Kappelilla olevankaan Unioninkadulle numeroa, joten kirjoitti Etelä-Esplanaadi 4, tai yritti, mutta Afrikkaan tarkoitettu räppänä ei tajunnut Ä -kirjainta, tai se olisi pitänyt osata kahdeksanmerkkisen yhdistelmän kanssa tehdä. Lopulta antoi Tommin pois ja sanoi opastavansa itse kuskia matkan.</p><p>Matkalla oli tullut riita siitä, että päähenkilö &rdquo;epäkunnioittavasti komentelee&rdquo;. Erottajalla päähenkilö kysyi, mitä kyyti maksaa, kun loikkaa pois heti kun ollaan lähellä. Siinä neitimieskuski sai uuden &rdquo;valkoisen miehen komentelukohtauksen&rdquo;. Oli tullut se Narkikantorin opittujen mielenosoituksien huutolitania ihan itsellään ja kovaa kerrottuna.</p><p>- Sine ei loikka minneka! Sine alistaaa rasisti mine! Sinä maaratä kuin valkoine hera miine! Sine rasisti! Sine natsikonna ja paha mies! Nyt poliisi tahan!</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201807212201088088_u0.shtml" title="https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201807212201088088_u0.shtml">https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201807212201088088_u0.shtml</a></p><p>&nbsp;</p><p>Päähenkilö oli samaa meiltä ja soitti itsekin. Soitti vielä tapaamisen henkilölle, että myöhästyy, kun valitsi väärän taksin. Odotettiin puoliksi jalkakäytävällä poliisia.</p><p>Päähenkilö nousi seisomaan haisevasta autosta. Kuski kirmaisi kiinni ja huusi sitä oppimansa rasistivirttään.</p><p>Tuli poliisikin. Alkoi selvitys, jossa kuski piti 120 desibelin mökää ja valtavaa käsituulimyllyään 80% esiintymisajasta. Naispoliisi oli jo laittamassa päänhenkilön kuulemastaan rautoihin vaarallisena, hän kun saattoi salamana rakastua &rdquo;komeaan&rdquo; kuskiin.</p><p>Se vigsumpi poliisi kysyi matkan hintaa, että kuski pääsee jatkamaan &rdquo;ammattiaan&rdquo;. Sitä arvuuteltiin ja lopuksi Taka-Töölö - Erottaja maksoi 45 euroa! Naispoliisista se oli juuri oikein!</p><p>Päähenkilö sai lennosta otettua toisen, &rdquo;normaalin&rdquo; taksin impivaaralaisen kuskin ajamana ja myöhästyi vain vartin tapaamisesta.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kirjoitan tämän, kuin romaanin kolmannen persoonan havaintona ja kuulemana. En halua että sirpillä ja vasaralla otsaani tai päähenkilön otsaan hakataan rasistileima. Siksi taksikusi on vain ”ei-impivaaralainen”. Päähenkilö oli Helsingissä, pienessä kiireessä Taka-Töölöstä, Kelan pääkonttorista halusi vartissa keskustaan tapaamiseen. Saatiin taksi. Se ei-impivaaralainen oli kuskina. Keskustelu meni:

- Päivää! Aja Kappeliin!

- Hää! Ai … mike kaappilei?

- Espanpuiston päässä, on kauppatorin vieressä. Tiedätkö?

- En! Sine kirjoita se TomTom. Kirjoita se ny heti!

Päähenkilö päätti pienimmän riesan kautta ja yritti kirjoittaa. Ei tiennyt Kappelilla olevankaan Unioninkadulle numeroa, joten kirjoitti Etelä-Esplanaadi 4, tai yritti, mutta Afrikkaan tarkoitettu räppänä ei tajunnut Ä -kirjainta, tai se olisi pitänyt osata kahdeksanmerkkisen yhdistelmän kanssa tehdä. Lopulta antoi Tommin pois ja sanoi opastavansa itse kuskia matkan.

Matkalla oli tullut riita siitä, että päähenkilö ”epäkunnioittavasti komentelee”. Erottajalla päähenkilö kysyi, mitä kyyti maksaa, kun loikkaa pois heti kun ollaan lähellä. Siinä neitimieskuski sai uuden ”valkoisen miehen komentelukohtauksen”. Oli tullut se Narkikantorin opittujen mielenosoituksien huutolitania ihan itsellään ja kovaa kerrottuna.

- Sine ei loikka minneka! Sine alistaaa rasisti mine! Sinä maaratä kuin valkoine hera miine! Sine rasisti! Sine natsikonna ja paha mies! Nyt poliisi tahan!

 

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201807212201088088_u0.shtml

 

Päähenkilö oli samaa meiltä ja soitti itsekin. Soitti vielä tapaamisen henkilölle, että myöhästyy, kun valitsi väärän taksin. Odotettiin puoliksi jalkakäytävällä poliisia.

Päähenkilö nousi seisomaan haisevasta autosta. Kuski kirmaisi kiinni ja huusi sitä oppimansa rasistivirttään.

Tuli poliisikin. Alkoi selvitys, jossa kuski piti 120 desibelin mökää ja valtavaa käsituulimyllyään 80% esiintymisajasta. Naispoliisi oli jo laittamassa päänhenkilön kuulemastaan rautoihin vaarallisena, hän kun saattoi salamana rakastua ”komeaan” kuskiin.

Se vigsumpi poliisi kysyi matkan hintaa, että kuski pääsee jatkamaan ”ammattiaan”. Sitä arvuuteltiin ja lopuksi Taka-Töölö - Erottaja maksoi 45 euroa! Naispoliisista se oli juuri oikein!

Päähenkilö sai lennosta otettua toisen, ”normaalin” taksin impivaaralaisen kuskin ajamana ja myöhästyi vain vartin tapaamisesta.

]]>
13 http://aulissaarijrvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258483-katso-mihin-taksiin-menet-tinkimaan-helsingissa#comments Helsinki Poliisi Rasismi Taksi Tinkiminen Sat, 21 Jul 2018 06:05:51 +0000 Aulis Saarijärvi http://aulissaarijrvi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258483-katso-mihin-taksiin-menet-tinkimaan-helsingissa
"Putin pitää Trumpia hyödyllisenä idioottina" http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258278-putin-pitaa-trumpia-hyodyllisena-idioottina <p>Koko maailman media seuraa tänään tarkasti Trumpin ja Putinin huipputapaamista Helsingissä. Näin myös Saksan media. Süddeutsche Zeitung otsikoi artikkelinsa tapaamisesta varsin rajusti. &quot;Für Putin Trump ist ein nützlicher Idiot&quot;. Tämä varmaan kertoo jotakin saksalaisten suhtautumisesta koko tapaamiseen. Trumphan antoi Saksalle ympäri korvia Naton kokouksessa viime viikolla Brysselissä.</p><p><a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/usa-russland-gipfel-fuer-putin-ist-trump-ein-nuetzlicher-idiot-1.4052913" title="http://www.sueddeutsche.de/politik/usa-russland-gipfel-fuer-putin-ist-trump-ein-nuetzlicher-idiot-1.4052913">http://www.sueddeutsche.de/politik/usa-russland-gipfel-fuer-putin-ist-tr...</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Koko maailman media seuraa tänään tarkasti Trumpin ja Putinin huipputapaamista Helsingissä. Näin myös Saksan media. Süddeutsche Zeitung otsikoi artikkelinsa tapaamisesta varsin rajusti. "Für Putin Trump ist ein nützlicher Idiot". Tämä varmaan kertoo jotakin saksalaisten suhtautumisesta koko tapaamiseen. Trumphan antoi Saksalle ympäri korvia Naton kokouksessa viime viikolla Brysselissä.

http://www.sueddeutsche.de/politik/usa-russland-gipfel-fuer-putin-ist-trump-ein-nuetzlicher-idiot-1.4052913

]]>
107 http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258278-putin-pitaa-trumpia-hyodyllisena-idioottina#comments Donald Trump Vladimir Putin Helsinki Süddeutsche Zeitung Mon, 16 Jul 2018 11:42:45 +0000 Pekka Lukkala http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258278-putin-pitaa-trumpia-hyodyllisena-idioottina
Miksi Trumpin ja Putinin tapaaminen juuri Suomessa? http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258246-miksi-suomessa <p>Saksalainen Bild Zeitung pohtii tänään syitä, miksi juuri Helsinki valikoitui Trumpin ja Putinin huipputapaamisen pitopaikaksi. Lehti löytää useita syitä siihen.</p><p>Lehti nostaa esiin historialliset syyt. Suomi on ollut usein suurvaltojen johtajien tapaamispaikkana jo ETYK-kokouksesta lähtien vuonna 1975. Vuonna 1990 tapasivat Bush ja Gorbatsov sekä 1997 Clinton ja Jeltsin Helsingissä.</p><p>Lehden mukaan sekä USA että Venäjä pitävät Suomea neutraalina paikkana, koska Suomi ei ole Naton jäsen. Trump näyttää siten, että on valmis jättämään Nato-alueen neuvotellakseen Venäjän presidentin kanssa kasvotusten. Lehti kiinnittää myös huomion USA:n Suomen suurlähettilään Robert Pencen lausuntoon senaatin valiokunnassa maaliskuulta 2018:&nbsp; Suomen turvallisuusintressit ovat yhteneväiset USA:n intressien kanssa. Hän muistutti myös siitä, että Suomella on 833 mailia yhteistä rajaa Venäjän kanssa.</p><p>Bild-Zeitung löysi myös logistisia syitä siihen, miksi tapaamisen paikaksi valikoitui juuri Helsinki. Trump on juuri nyt Euroopassa. Ensin Nato-kokouksessa ja sitten valtiovierailulla Englannissa. Lento Helsinkiin kestää Sotlannista vain noin kolme tuntia. Myös Putinille aika ja paikka sopivat. Putin haluaa olla jalkapallon MM-kisojen järjestäjämaan edustajana loppuottelussa Moskovassa tänään. Hän ennättää vielä hyvin Helsinkiin huomenna.</p><p><a href="https://www.bild.de/politik/ausland/donald-trump/darum-finnland-trump-putin-56321950.bild.html" title="https://www.bild.de/politik/ausland/donald-trump/darum-finnland-trump-putin-56321950.bild.html">https://www.bild.de/politik/ausland/donald-trump/darum-finnland-trump-pu...</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Saksalainen Bild Zeitung pohtii tänään syitä, miksi juuri Helsinki valikoitui Trumpin ja Putinin huipputapaamisen pitopaikaksi. Lehti löytää useita syitä siihen.

Lehti nostaa esiin historialliset syyt. Suomi on ollut usein suurvaltojen johtajien tapaamispaikkana jo ETYK-kokouksesta lähtien vuonna 1975. Vuonna 1990 tapasivat Bush ja Gorbatsov sekä 1997 Clinton ja Jeltsin Helsingissä.

Lehden mukaan sekä USA että Venäjä pitävät Suomea neutraalina paikkana, koska Suomi ei ole Naton jäsen. Trump näyttää siten, että on valmis jättämään Nato-alueen neuvotellakseen Venäjän presidentin kanssa kasvotusten. Lehti kiinnittää myös huomion USA:n Suomen suurlähettilään Robert Pencen lausuntoon senaatin valiokunnassa maaliskuulta 2018:  Suomen turvallisuusintressit ovat yhteneväiset USA:n intressien kanssa. Hän muistutti myös siitä, että Suomella on 833 mailia yhteistä rajaa Venäjän kanssa.

Bild-Zeitung löysi myös logistisia syitä siihen, miksi tapaamisen paikaksi valikoitui juuri Helsinki. Trump on juuri nyt Euroopassa. Ensin Nato-kokouksessa ja sitten valtiovierailulla Englannissa. Lento Helsinkiin kestää Sotlannista vain noin kolme tuntia. Myös Putinille aika ja paikka sopivat. Putin haluaa olla jalkapallon MM-kisojen järjestäjämaan edustajana loppuottelussa Moskovassa tänään. Hän ennättää vielä hyvin Helsinkiin huomenna.

https://www.bild.de/politik/ausland/donald-trump/darum-finnland-trump-putin-56321950.bild.html

]]>
9 http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258246-miksi-suomessa#comments Bild Zeitung Donald Trump Vladimir Putin Helsinki Syyt Sun, 15 Jul 2018 13:48:56 +0000 Pekka Lukkala http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/258246-miksi-suomessa
Erillinen polkupyörätunneli tai silta ovat molemmat virheitä http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257897-erillinen-polkupyoratunneli-tai-silta-ovat-molemmat-virheita <p>Helsingin kaupunki julkaisi 28.6.2018 luonnoksen&nbsp;<a href="https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/uutiset/kansalaistori_kaisaniemi_yhteys/Kansalaistori-Kaisaniemi_rakennettavuusselvitys_Luonnos_20180628.pdf">Kansalaistori&ndash;Kaisaniemi -pyörä- ja jalankulkuyhteyden rakennettavuusselvitys</a>:</p><p><em>&quot;Tässä selvityksessä on tutkittu kolmea vaihtoehtoista tapaa toteuttaa jalankulun ja pyöräliikenteen yhteys Kansalaistorin ja Kaisaniemenpuiston välille.&quot;</em></p><p>Se tehtiin siitä syystä, että Helsingin kaupunginvaltuusto torppasi viimeksi suunnitelman erillisestä tunnelista, ja pyysi selvittämään myös siltavaihtoehtoja.</p><p><em>&quot;Lisäksi työssä esitellään julkisuudessa esillä olleita ideoita ratapihan ylittämisestä sekä esimerkkejä muualta maailmasta. Selvityksen tarkoituksena on tukea jatkosuunnittelua koskevaa päätöksentekoa.&quot;</em></p><p>Oma ehdotukseni&nbsp;<a href="http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251420-polkupyoratunneli-rautatieaseman-ali-luiskan-hinnalla-on-toteuttamiskelpoinen">Polkupyörätunneli rautatieaseman ali luiskan hinnalla</a>&nbsp;(AA 26.2.2018)&nbsp;ei valitettavasti selvitykseen saakkaa päässyt, vaikka se on käytännössä parannus vuoden 2011 alkuperäiseen suunnitelmaan. Syy löytyy tästä:</p><p><em>&quot;Liittyminen nykyiseen alikäytävään todettiin käyttäjien turvallisuuden kannalta kuitenkin ongelmalliseksi; ratapihan puolelta toiselle kulkevien pyöräilijöiden reitti olisi ristennyt laitureille kulkevien junamatkustajien reittien kanssa.&quot;</em></p><p>Ajatus nykyisen alikulun tehokkaammasta käytöstä oli läheisesti mukana vielä lisätarkastelussa pyörätunnelin yleissuunnitelmaan 2014 (kuvaliitteet 1 - 3).</p><p>Viime kuussa julkaistuun raporttiin oli kuitenkin valittu vuodelle 2014 havainnekuvaan (kuvaliite 4) kuvatekstiksi:</p><p><em>&quot;Lisätarkasteluissa 2014 nostettiin näkymäkuvalla esiin haastavasti risteävät pyöräilijöiden ja laitureille pyrkivien kävelijöiden kulkureitit.&quot;</em></p><p>Tätä nimenomaista havainnekuvaa ei kuitenkaan aikoinaan käytetty osoittamaan nykyisen alikulun jakamisen mahdottomuus, vaan nimen omaan sen toteuttamiskelpoisuus, eli tältä osin &quot;aika on kullannut muistoja.&quot;&nbsp;</p><p>Huomionarvoista on myös se, että viimekuisessa selvityksessä on selvä virhe, eli nykyinen alikulku on merkitty alkamaan täysin väärästä paikasta (kuvaliite 6).</p><p>Tosiasia on, että 2014 Liikennevirasto vastusti nykyisen alikulun yhteiskäyttöä, mutta näkisin että Helsingin kaupungilla on halutessaan oikeus sanoa virastolle, että pitäkää tunkkinne: Helsinki rakentaa rampin, korotuksen ja mahdolliset kaiteet, joiden avulla tunnelin käyttöastetta tullaan kasvattamaan sallimalla siellä pyöräily.</p><p>&nbsp;</p><p>Ehdotukseni kustannus on arviolta 2 miljoonaa, eli noin kymmenesosa siitä, mitä erillisen alikulun rakentaminen maksaa. On myös syytä muistaa, että erillinen alikulku synnyttäisi omat huolto- ja vartiointikustannuksensa, eli kyse ei ole vain kertainvestoinnista.</p><p>Sitten kun nykyisen alikulun käyttöaste lähentelee sataa prosenttia, alkaa uuden alikulun kaivamisessa olla taloudellisesti järkeä, nykyisellään mielestäni ei.</p><p>&nbsp;</p><p>Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, joka mieluummin laittaa 10 x 2 miljoonaa euroa pyöräilyn parantamiseen sen kipukohdissa, kuin 20 miljoonaa yhteen monumenttiin.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin kaupunki julkaisi 28.6.2018 luonnoksen Kansalaistori–Kaisaniemi -pyörä- ja jalankulkuyhteyden rakennettavuusselvitys:

"Tässä selvityksessä on tutkittu kolmea vaihtoehtoista tapaa toteuttaa jalankulun ja pyöräliikenteen yhteys Kansalaistorin ja Kaisaniemenpuiston välille."

Se tehtiin siitä syystä, että Helsingin kaupunginvaltuusto torppasi viimeksi suunnitelman erillisestä tunnelista, ja pyysi selvittämään myös siltavaihtoehtoja.

"Lisäksi työssä esitellään julkisuudessa esillä olleita ideoita ratapihan ylittämisestä sekä esimerkkejä muualta maailmasta. Selvityksen tarkoituksena on tukea jatkosuunnittelua koskevaa päätöksentekoa."

Oma ehdotukseni Polkupyörätunneli rautatieaseman ali luiskan hinnalla (AA 26.2.2018) ei valitettavasti selvitykseen saakkaa päässyt, vaikka se on käytännössä parannus vuoden 2011 alkuperäiseen suunnitelmaan. Syy löytyy tästä:

"Liittyminen nykyiseen alikäytävään todettiin käyttäjien turvallisuuden kannalta kuitenkin ongelmalliseksi; ratapihan puolelta toiselle kulkevien pyöräilijöiden reitti olisi ristennyt laitureille kulkevien junamatkustajien reittien kanssa."

Ajatus nykyisen alikulun tehokkaammasta käytöstä oli läheisesti mukana vielä lisätarkastelussa pyörätunnelin yleissuunnitelmaan 2014 (kuvaliitteet 1 - 3).

Viime kuussa julkaistuun raporttiin oli kuitenkin valittu vuodelle 2014 havainnekuvaan (kuvaliite 4) kuvatekstiksi:

"Lisätarkasteluissa 2014 nostettiin näkymäkuvalla esiin haastavasti risteävät pyöräilijöiden ja laitureille pyrkivien kävelijöiden kulkureitit."

Tätä nimenomaista havainnekuvaa ei kuitenkaan aikoinaan käytetty osoittamaan nykyisen alikulun jakamisen mahdottomuus, vaan nimen omaan sen toteuttamiskelpoisuus, eli tältä osin "aika on kullannut muistoja." 

Huomionarvoista on myös se, että viimekuisessa selvityksessä on selvä virhe, eli nykyinen alikulku on merkitty alkamaan täysin väärästä paikasta (kuvaliite 6).

Tosiasia on, että 2014 Liikennevirasto vastusti nykyisen alikulun yhteiskäyttöä, mutta näkisin että Helsingin kaupungilla on halutessaan oikeus sanoa virastolle, että pitäkää tunkkinne: Helsinki rakentaa rampin, korotuksen ja mahdolliset kaiteet, joiden avulla tunnelin käyttöastetta tullaan kasvattamaan sallimalla siellä pyöräily.

 

Ehdotukseni kustannus on arviolta 2 miljoonaa, eli noin kymmenesosa siitä, mitä erillisen alikulun rakentaminen maksaa. On myös syytä muistaa, että erillinen alikulku synnyttäisi omat huolto- ja vartiointikustannuksensa, eli kyse ei ole vain kertainvestoinnista.

Sitten kun nykyisen alikulun käyttöaste lähentelee sataa prosenttia, alkaa uuden alikulun kaivamisessa olla taloudellisesti järkeä, nykyisellään mielestäni ei.

 

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, joka mieluummin laittaa 10 x 2 miljoonaa euroa pyöräilyn parantamiseen sen kipukohdissa, kuin 20 miljoonaa yhteen monumenttiin.

]]>
3 http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257897-erillinen-polkupyoratunneli-tai-silta-ovat-molemmat-virheita#comments Helsinki Holtiton rahankäyttö Keskustatunneli Polkupyörä Thu, 05 Jul 2018 19:03:53 +0000 Amos Ahola http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257897-erillinen-polkupyoratunneli-tai-silta-ovat-molemmat-virheita
Östersundomin aluetta on kehitettävä http://villejalovaara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257773-ostersundomin-aluetta-on-kehitettava <p>Helsingin Sanomissa on viime päivinä keskusteltu Sipoonrannan ja sitä kautta Helsinkiin vuonna 2009 liitetyn Östersundomin alueen kehittämisestä.<br /><br />On tarkemman selvityksen paikka pohtia, mistä eri syistä kehittämisen hitaus johtuu. &shy;Helsingissä kaupungin kasvattamisen päälinjaksi valittu erityisesti idän lähiöiden täydennysrakentaminen ei ole peruste unohtaa Östersundomin kehittämistä.<br /><br />Vuosaareen väkiluku on nyt 40&thinsp;000. Asukasmäärän kasvattamisen osalta palveluiden riittävyyden ja asukkaille tärkeän lähiluonnon säilyttämisen kannalta raja on tulossa vastaan. Nyt näyttää myös siltä, etteivät yleiskaavan runkona olevat kaupunkibulevardit etene toivo&shy;tusti.<br /><br />Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kesäkuussa &shy;Östersundomin alueen maakuntakaavan, joka kattaa alueen Helsingin Östersundomista &shy;Sipoon Söderkullaan sekä osan Vantaan Länsisalmea. Kaavassa on kiinnitetty huomiota &shy;Natura-alueisiin ja raideyh&shy;te&shy;yksiin.</p><p>Onkin aika nostaa Östersundomin kehittäminen jälleen vahvasti Helsingin kaupunkisuunnittelun agendalle.<br /><br /><strong>Eveliina Heinäluoma, kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen (sd)</strong><br /><br /><strong>Ville Jalovaara, kaupunginvaltuutettu (sd)</strong><strong> </strong></p><p><em><strong><a href="https://www.hs.fi/paivanlehti/03072018/art-2000005741323.html">Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 3.7.2018.</a></strong></em></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin Sanomissa on viime päivinä keskusteltu Sipoonrannan ja sitä kautta Helsinkiin vuonna 2009 liitetyn Östersundomin alueen kehittämisestä.

On tarkemman selvityksen paikka pohtia, mistä eri syistä kehittämisen hitaus johtuu. ­Helsingissä kaupungin kasvattamisen päälinjaksi valittu erityisesti idän lähiöiden täydennysrakentaminen ei ole peruste unohtaa Östersundomin kehittämistä.

Vuosaareen väkiluku on nyt 40 000. Asukasmäärän kasvattamisen osalta palveluiden riittävyyden ja asukkaille tärkeän lähiluonnon säilyttämisen kannalta raja on tulossa vastaan. Nyt näyttää myös siltä, etteivät yleiskaavan runkona olevat kaupunkibulevardit etene toivo­tusti.

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kesäkuussa ­Östersundomin alueen maakuntakaavan, joka kattaa alueen Helsingin Östersundomista ­Sipoon Söderkullaan sekä osan Vantaan Länsisalmea. Kaavassa on kiinnitetty huomiota ­Natura-alueisiin ja raideyh­te­yksiin.

Onkin aika nostaa Östersundomin kehittäminen jälleen vahvasti Helsingin kaupunkisuunnittelun agendalle.

Eveliina Heinäluoma, kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen (sd)

Ville Jalovaara, kaupunginvaltuutettu (sd)

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 3.7.2018.

]]>
1 http://villejalovaara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257773-ostersundomin-aluetta-on-kehitettava#comments Helsingin kaupunginvaltuusto Helsinki Maankäyttö Östersundom Vuosaari Tue, 03 Jul 2018 05:02:45 +0000 Ville Jalovaara http://villejalovaara.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257773-ostersundomin-aluetta-on-kehitettava
"Trump ja Putin tapaavat Helsingissä, Venäjän imperiumin alueella" http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257651-trump-ja-putin-tapaavat-helsingissa-venajan-imperiumin-alueella <p>Trumpin ja Putinin tapaaminen Helsingissä on ollut ykkösuutisena monissa valtalehdissä ympäri maailman. Jotkut&nbsp; tapaamista käsitelleet uutiset ovat herättäneet mm. kysymyksiä niiden tarkoitusperästä.</p><p>Mm. Komsomolskaja Pravdan toimittaja Dmitri Smirnov, joka kuuluu Kremlin toimittajapooliin, twiittasi asiata mm. näin:&nbsp; &quot;Trump ja Putin tapaavat Helsingissä, Venäjän imperiumin alueella&quot;. Jotkut Kommentoijat ovat ihmetelleet, millä vuosisadalla Smirnov elää?</p><p>Tähän Smisvovin twiittiin ovat puuttuneet monet johtavat lehdet. Mm. brittiläinen Times on pohtinut syitä miksi tapaamispaikaksi valittiin juuri Helsinki. Sen mukaan siksi, että Helsinki on neutraalia maaperää, Suomi ei kuulu Natoon. Arvostettu saksalainen Spiegel painottaa sitä, että Suomi oli joskus tsaarien hallitsema.</p><p><a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-und-wladimir-putin-vor-gipfel-in-helsinki-auf-eigene-gefahr-a-1215664.html" title="http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-und-wladimir-putin-vor-gipfel-in-helsinki-auf-eigene-gefahr-a-1215664.html">http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-und-wladimir-putin-vo...</a></p><p>Kuitenkin siitä, kun Suomi itsenäistyi vuonna 1917, on Euroopassa miltei kaikki valtioiden rajat piirretty uusiksi. Jotkut jopa useampaan kertaan.</p><p>Mutta mikä mahtaa olla Smirnovin twiitin todellinen tarkoitusperä?</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Trumpin ja Putinin tapaaminen Helsingissä on ollut ykkösuutisena monissa valtalehdissä ympäri maailman. Jotkut  tapaamista käsitelleet uutiset ovat herättäneet mm. kysymyksiä niiden tarkoitusperästä.

Mm. Komsomolskaja Pravdan toimittaja Dmitri Smirnov, joka kuuluu Kremlin toimittajapooliin, twiittasi asiata mm. näin:  "Trump ja Putin tapaavat Helsingissä, Venäjän imperiumin alueella". Jotkut Kommentoijat ovat ihmetelleet, millä vuosisadalla Smirnov elää?

Tähän Smisvovin twiittiin ovat puuttuneet monet johtavat lehdet. Mm. brittiläinen Times on pohtinut syitä miksi tapaamispaikaksi valittiin juuri Helsinki. Sen mukaan siksi, että Helsinki on neutraalia maaperää, Suomi ei kuulu Natoon. Arvostettu saksalainen Spiegel painottaa sitä, että Suomi oli joskus tsaarien hallitsema.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-und-wladimir-putin-vor-gipfel-in-helsinki-auf-eigene-gefahr-a-1215664.html

Kuitenkin siitä, kun Suomi itsenäistyi vuonna 1917, on Euroopassa miltei kaikki valtioiden rajat piirretty uusiksi. Jotkut jopa useampaan kertaan.

Mutta mikä mahtaa olla Smirnovin twiitin todellinen tarkoitusperä?

]]>
78 http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257651-trump-ja-putin-tapaavat-helsingissa-venajan-imperiumin-alueella#comments Dmitri Smirnov Donald Trump Vladimir Putin Helsinki Komsomolskaja Pravda. Trum Trumpin ja Putinin tapaaminen Venäjän Imperiumi Sat, 30 Jun 2018 10:04:23 +0000 Pekka Lukkala http://1203pl.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257651-trump-ja-putin-tapaavat-helsingissa-venajan-imperiumin-alueella
Ihmisyys velvoittaa http://abdirahimhussein.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257624-ihmisyys-velvoittaa <p>Minulla sattuu olemaan yksi maailman parhaista passeista, jota vilauttamalla melkein koko maailma on minulle avoin. Satun elämään maailman onnellisimman kansan keskuudessa. Minulla on ollut onnea. Monella muulla ei. Kukaan meistä ei pysty valitsemaan synnyinmaataan tai lähtökohtiaan ja monen kohdalla ne määrittävät koko heidän elämänsä ja sen tarjoamat mahdollisuudet.</p><p>Minä saan onnekseni asua maassa, jossa demokratia, ihmisoikeudet, sananvapaus ja toisten, erilaistenkin ihmisten, kunnioittaminen on ollut itsestäänselvää. Ei tarvitse katsoa kovinkaan kauas, ennenkuin ollaan maassa, jossa tilanne on aivan toinen. Varoittava esimerkki löytyy ihan tuosta itärajamme takaa.</p><p>Vain muutaman viikon päästä koittava huippukokous on saanut minut miettimään. Helsinki saa vieraakseen maailman vaikutusvaltaisimman johtajan ja toisen sellaiseksi haluavan. Muutaman päivän ajan koko maailman huomio on meissä. Näitä suurmiehiä isännöi pikkuinen pohjoinen valtio, joka olisi heihin verrattuna helppo sivuuttaa mitättömänä. Totuus on kuitenkin se, että molemmilla olisi paljonkin opittavaa meiltä.</p><p>Meidät tunnetaan maailmalla rauhan rakentajana. Periksiantamattomuudesta. Rehellisyydestä. Sisusta ja siitä, että emme nöyristele. Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.</p><p>Meillä ihminen on ennen kaikkea ihminen. Hänellä on samanlaiset oikeudet ja edellytykset elää elämäänsä oli hänen sukupuolensa, ihonvärinsä, seksuaalinen suuntautumisensa tai uskontonsa mikä tahansa. Hänellä on mahdollisuudet edetä elämässään huolimatta niistä lähtökohdista, joihin hän on sattunut syntymään. Hänen ei tarvitse pelätä henkensä edestä vain, koska sattuu olemaan eri mieltä hallinnon kanssa ja uskaltaa ääneen vastustaa epäkohtia. Hänen ei tarvitse paeta toiseen maahan voidakseen taata oman ja perheensä turvallisuuden.</p><p>Olen miettinyt moneen kertaan, mitä tekisin, jos saisin mahdollisuuden puhua näille herroille. Mitä sanoisin?</p><p>Molempien herrojen ajama politiikka koskettaa myös omaa elämääni. Putinin Venäjä myy edelleen aseita, joilla synnyinmaatani yhä hävitetään. Trumpin Amerikka puolestaan estää minun kaltaisteni ihmisten maahanpääsyn ja tekee selväksi halveksuntansa vain, koska passissani lukee, että olen syntynyt Mogadishussa.</p><p>Molemmilla näillä miehillä on valtaa. Ennen kaikkea heillä on valta saada aikaan muutos. Joko parempaan tai huonompaan. Molemmat tuntuvat systemaattisesti valitsevan jälkimmäisen.</p><p>Pastorin, aktivistin, ihmisoikeustaistelijan ja todellisen suurmiehen Martin Luther Kingin sanoin muistamme lopulta kaikki ei vihollisemme huutoa, vaan ystäviemme hiljaisuuden. Hiljaisuus ei saa olla linjamme. Jos me emme puutu väärinkäytöksiin... olemmeko silloin yhtään parempia kuin niihin suoraan syyllistyvät? Minua ei kasvatettu niin ja samaa opetan myös omille lapsilleni.</p><p>Siksi aion osallistua heidän vierailunsa aikaan järjestettävään mielenosoitukseen rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta.</p><p>Meidän on annettava äänemme kuulua, myös niiden puolesta, joiden äänen nämä miehet omilla tahoillaan yrittävät vaientaa: Ruumiillisesta itsemääräämisoikeudestaan taistelevien naisten. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien. Poliittisten toisinajattelijoiden. Uskonnollisten vähemmistöjen. Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen. Alkuperäiskansojen.</p><p>Ihmisten.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Minulla sattuu olemaan yksi maailman parhaista passeista, jota vilauttamalla melkein koko maailma on minulle avoin. Satun elämään maailman onnellisimman kansan keskuudessa. Minulla on ollut onnea. Monella muulla ei. Kukaan meistä ei pysty valitsemaan synnyinmaataan tai lähtökohtiaan ja monen kohdalla ne määrittävät koko heidän elämänsä ja sen tarjoamat mahdollisuudet.

Minä saan onnekseni asua maassa, jossa demokratia, ihmisoikeudet, sananvapaus ja toisten, erilaistenkin ihmisten, kunnioittaminen on ollut itsestäänselvää. Ei tarvitse katsoa kovinkaan kauas, ennenkuin ollaan maassa, jossa tilanne on aivan toinen. Varoittava esimerkki löytyy ihan tuosta itärajamme takaa.

Vain muutaman viikon päästä koittava huippukokous on saanut minut miettimään. Helsinki saa vieraakseen maailman vaikutusvaltaisimman johtajan ja toisen sellaiseksi haluavan. Muutaman päivän ajan koko maailman huomio on meissä. Näitä suurmiehiä isännöi pikkuinen pohjoinen valtio, joka olisi heihin verrattuna helppo sivuuttaa mitättömänä. Totuus on kuitenkin se, että molemmilla olisi paljonkin opittavaa meiltä.

Meidät tunnetaan maailmalla rauhan rakentajana. Periksiantamattomuudesta. Rehellisyydestä. Sisusta ja siitä, että emme nöyristele. Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Meillä ihminen on ennen kaikkea ihminen. Hänellä on samanlaiset oikeudet ja edellytykset elää elämäänsä oli hänen sukupuolensa, ihonvärinsä, seksuaalinen suuntautumisensa tai uskontonsa mikä tahansa. Hänellä on mahdollisuudet edetä elämässään huolimatta niistä lähtökohdista, joihin hän on sattunut syntymään. Hänen ei tarvitse pelätä henkensä edestä vain, koska sattuu olemaan eri mieltä hallinnon kanssa ja uskaltaa ääneen vastustaa epäkohtia. Hänen ei tarvitse paeta toiseen maahan voidakseen taata oman ja perheensä turvallisuuden.

Olen miettinyt moneen kertaan, mitä tekisin, jos saisin mahdollisuuden puhua näille herroille. Mitä sanoisin?

Molempien herrojen ajama politiikka koskettaa myös omaa elämääni. Putinin Venäjä myy edelleen aseita, joilla synnyinmaatani yhä hävitetään. Trumpin Amerikka puolestaan estää minun kaltaisteni ihmisten maahanpääsyn ja tekee selväksi halveksuntansa vain, koska passissani lukee, että olen syntynyt Mogadishussa.

Molemmilla näillä miehillä on valtaa. Ennen kaikkea heillä on valta saada aikaan muutos. Joko parempaan tai huonompaan. Molemmat tuntuvat systemaattisesti valitsevan jälkimmäisen.

Pastorin, aktivistin, ihmisoikeustaistelijan ja todellisen suurmiehen Martin Luther Kingin sanoin muistamme lopulta kaikki ei vihollisemme huutoa, vaan ystäviemme hiljaisuuden. Hiljaisuus ei saa olla linjamme. Jos me emme puutu väärinkäytöksiin... olemmeko silloin yhtään parempia kuin niihin suoraan syyllistyvät? Minua ei kasvatettu niin ja samaa opetan myös omille lapsilleni.

Siksi aion osallistua heidän vierailunsa aikaan järjestettävään mielenosoitukseen rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta.

Meidän on annettava äänemme kuulua, myös niiden puolesta, joiden äänen nämä miehet omilla tahoillaan yrittävät vaientaa: Ruumiillisesta itsemääräämisoikeudestaan taistelevien naisten. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien. Poliittisten toisinajattelijoiden. Uskonnollisten vähemmistöjen. Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen. Alkuperäiskansojen.

Ihmisten.

]]>
67 http://abdirahimhussein.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257624-ihmisyys-velvoittaa#comments Kotimaa Donald Trump Helsinki Ihmisoikeukset Presidentti Putin Sananvapaus Sat, 30 Jun 2018 05:00:00 +0000 Abdirahim HUSU Hussein . http://abdirahimhussein.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257624-ihmisyys-velvoittaa
Helsingin kuntapolitiikan viikko 26/2018 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257356-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-262018 <p>Kaupunginhallitus pitää viimeisen kokouksensa ennen kesätaukoa ja jatkaa Sörnäistentunnelin asemakaavan käsittelyä. Hakaniemen hotellin asemakaava myös esillä, tarkoituksena rakentaa mm. hotelli täyttömaalle Siltavuorensalmen pohjoisrannalla. Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet myös käsittelyssä.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Maanantai 25.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-25_Khs_27_El"><u>Kaupunginhallitus</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Torstai 28.6.&nbsp; </strong></p><p><a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-rakennusten-ja-yleisten-alueiden-jaosto-poytakirjat"><u>Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto</u></a></p><p><a href="https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-jaosto/esityslistat-ja-poytakirjat"><u>Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto</u></a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kaupunginhallituksessa </strong>on esillä <a href="https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-06-18_Khs_26_El/D9ADAE62-F195-CAE1-8DD5-6372A0600000/Liite.pdf"><u>Sörnäistentunnelin</u></a> asemakaavan muuttaminen. Asia jäi viime kokouksessa pöydälle. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin, ja nyt epäilemättä jo enemmän. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä hanke.</p><p>Kaupunginhallitus varaa myös alueen Lattiaa Liikkujille ry:n monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon. Hallin rakentamisen yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Haagan yhteiskoulu ry, Elise ry ja Suomen Taitovoimistelu Klubi ry. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle.</p><p>Hakaniemen hotellin <a href="https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2018&amp;ls=11&amp;doc=Keha_2018-06-25_Khs_27_El"><u>asemakaavaa</u></a> muutetaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa hotellin, katuaukion ja julkisen rannan rakentamisen pääosin täyttömaalle Siltavuorensalmen pohjoisrannalla. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen toteuttaminen kortteliin.</p><p>Esillä ovat myös kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Asia jäänee pöydälle odottamaan syyskautta. Periaatteita laatimassa on ollut työryhmä, jonka tehtävänä on ollut laatia asukaskäytön periaatteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloille (lukuun ottamatta liikuntatiloja ja varhaiskasvatuksen tiloja). Työryhmän tuli määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet. Asukaskäytön lähtökohtana on, että käyttäjä vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytönaikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista.</p><p>Kaupunginhallitus käy tällä viikolla ke-to myös Edinburghissa tutustumassa, miten siellä on ratkaistu eurooppalaisille kaupungeille yhteisiä ongelmia. Sen jälkeen onkin luvassa muutaman viikon kesätauko.</p><p>&nbsp;</p><p>Kaupunginhallitus ja lautakunnat jatkavat kesätauon jälkeen kokouksiaan viikolla 32. Palataan siis silloin asiaan. Aurinkoista kesää!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kaupunginhallitus pitää viimeisen kokouksensa ennen kesätaukoa ja jatkaa Sörnäistentunnelin asemakaavan käsittelyä. Hakaniemen hotellin asemakaava myös esillä, tarkoituksena rakentaa mm. hotelli täyttömaalle Siltavuorensalmen pohjoisrannalla. Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet myös käsittelyssä.

 

Maanantai 25.6. 

Kaupunginhallitus

 

Torstai 28.6. 

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallituksessa on esillä Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen. Asia jäi viime kokouksessa pöydälle. Muutos mahdollistaisi Sörnäistentunnelin rakentamisen Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien yhdistämiseksi. Sörnäistentunnelin avulla liikenteen sujuminen pohjois-eteläsuunnassa varmistuu Kalasataman alueen rakentuessa. Tunnelin pituus on 1,5 km. Kustannusarvio oli 160 miljoonaa euroa vuonna 2013, jolloin suunnitelma alun perin tehtiin, ja nyt epäilemättä jo enemmän. Liikenteen sujumisen kannalta merkittävä hanke.

Kaupunginhallitus varaa myös alueen Lattiaa Liikkujille ry:n monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon. Hallin rakentamisen yhteistyökumppaneina ovat Pohjois-Haagan yhteiskoulu ry, Elise ry ja Suomen Taitovoimistelu Klubi ry. Tämäkin asia jäi viimeksi pöydälle.

Hakaniemen hotellin asemakaavaa muutetaan. Kaavaratkaisu mahdollistaa hotellin, katuaukion ja julkisen rannan rakentamisen pääosin täyttömaalle Siltavuorensalmen pohjoisrannalla. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen toteuttaminen kortteliin.

Esillä ovat myös kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet. Asia jäänee pöydälle odottamaan syyskautta. Periaatteita laatimassa on ollut työryhmä, jonka tehtävänä on ollut laatia asukaskäytön periaatteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloille (lukuun ottamatta liikuntatiloja ja varhaiskasvatuksen tiloja). Työryhmän tuli määritellä maksullisen ja maksuttoman käytön perusperiaatteet, kulunvalvonnan periaatteet sekä tietojärjestelmätarpeet. Asukaskäytön lähtökohtana on, että käyttäjä vastaa tilojen valvonnasta ja siivouksesta sekä mahdollisista käytönaikana toimitiloihin tai niiden varusteisiin syntyvistä vahingoista.

Kaupunginhallitus käy tällä viikolla ke-to myös Edinburghissa tutustumassa, miten siellä on ratkaistu eurooppalaisille kaupungeille yhteisiä ongelmia. Sen jälkeen onkin luvassa muutaman viikon kesätauko.

 

Kaupunginhallitus ja lautakunnat jatkavat kesätauon jälkeen kokouksiaan viikolla 32. Palataan siis silloin asiaan. Aurinkoista kesää!

 

 

 

 

 

 

]]>
0 http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257356-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-262018#comments Helsinki kaupunginhallitus Kaupunkipolitiikka Kunnallispolitiikka Lautakunnat Sun, 24 Jun 2018 17:04:10 +0000 Pia Pakarinen http://pia1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257356-helsingin-kuntapolitiikan-viikko-262018
Helsingin kassassa piilee erilainen soteriski http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257291-helsingin-kassassa-piilee-erilainen-soteriski <p>Helsingin rahakirstut ovat ääriään myöten täynnä (käsittääkseni 1,3 miljardin kassa) - tämä johtuu siitä, että kaupunki on etupainotteisesti valmistautunut siihen, että sen <a href="https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005611568.html">sote-kiinteistöt mahdollisesti pakkosiirretään tulevan Uusimaan maakunnan harteille</a>&nbsp;(HS 21.3.2018), jolloin se tarvitsee ns. leveämmät hartiat välttääkseen lainakorkojensa nousun.</p><p>Tämä on järkevää ja vastuullista taloudenpitoa, mutta se synnyttää myös oman riskinsä: Jos sote- ja maakuntauudistus kaatuu, kiinteistöt jäävät Helsingille, kuten myös edellämainittu 1,3 miljardin kassa.</p><p>Tässä vaiheessa Helsingin kaupunginvaltuustolle saattaa syntyä kiusaus keksiä tuolle rahalle mitä mielikuvituksellisimpia käyttökohteita. Itse peräänkuulutan vastuullisen taloudenpidon jatkamista - joko raha pitää investoida tuottaviin kohteisiin, kuten esimerkiksi kunnalliseen markkinavuokraiseen asuntorakentamiseen, tai sillä maksetaan lainoja pois. Missään tapauksessa kassaa ei pidä kuluttaa lyhytnäköisesti erilaisten eturyhmien tarpeiden täyttämiseksi.</p><p>&nbsp;</p><p>Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, joka ei koe että poliitikkojen olemassaolon tarkoitus on kuluttaa rahaa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Helsingin rahakirstut ovat ääriään myöten täynnä (käsittääkseni 1,3 miljardin kassa) - tämä johtuu siitä, että kaupunki on etupainotteisesti valmistautunut siihen, että sen sote-kiinteistöt mahdollisesti pakkosiirretään tulevan Uusimaan maakunnan harteille (HS 21.3.2018), jolloin se tarvitsee ns. leveämmät hartiat välttääkseen lainakorkojensa nousun.

Tämä on järkevää ja vastuullista taloudenpitoa, mutta se synnyttää myös oman riskinsä: Jos sote- ja maakuntauudistus kaatuu, kiinteistöt jäävät Helsingille, kuten myös edellämainittu 1,3 miljardin kassa.

Tässä vaiheessa Helsingin kaupunginvaltuustolle saattaa syntyä kiusaus keksiä tuolle rahalle mitä mielikuvituksellisimpia käyttökohteita. Itse peräänkuulutan vastuullisen taloudenpidon jatkamista - joko raha pitää investoida tuottaviin kohteisiin, kuten esimerkiksi kunnalliseen markkinavuokraiseen asuntorakentamiseen, tai sillä maksetaan lainoja pois. Missään tapauksessa kassaa ei pidä kuluttaa lyhytnäköisesti erilaisten eturyhmien tarpeiden täyttämiseksi.

 

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, joka ei koe että poliitikkojen olemassaolon tarkoitus on kuluttaa rahaa.

]]>
5 http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257291-helsingin-kassassa-piilee-erilainen-soteriski#comments Helsinki Maakunta- ja soteuudistus Fri, 22 Jun 2018 14:15:57 +0000 Amos Ahola http://amosahola.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257291-helsingin-kassassa-piilee-erilainen-soteriski
Anni Sinnemäen esteellisyys toimia Hekan hallituksen puheenjohtajana http://juhanistrandn.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257242-anni-sinnemaen-esteellisyys-toimia-hekan-hallituksen-puheenjohtajana <p>Kysymykseni Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.6, jossa käsiteltiin yhdistettyjä kohtia 4-5 koskien arviointikertomuksen hyväksymistä, kuului: Aikooko Kaupunkiympäristölautakunnan apulaispormestari Anni Sinnemäki, joka toimii myös Hekan hallituksen puheenjohtajana, noudattaa tarkastuslautakunnan tuoreen arviointikertomuksen johtopäätöstä, joka perustuu uusiin tiukentuneisiin esteellisyyssääntelyihin, jossa todetaan kaksoisroolit haasteellisiksi erityisesti pormestariston osalta ja välttää maineriski sekä noudattaa eettisyysperiaatetta ja erota Hekan puheenjohtajuudesta?</p><p>Tarkastuslautakunta toteaa uusimmassa arviointikertomuksessaan:</p><p>&bull; omistajaohjauksen selkeyden kannalta olisi parempi, että konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallituksen tai sen konsernijaoston jäsenet, pormestaristo ja viranhaltijat eivät toimisi tytäryhteisöjen johdossa.</p><p>Tarkastuslautakunnan tekemät arviot ja toimenpiteet ovat nimenomaan sellaisia, joita tulee hyvän hallintotavan mukaisesti noudattaa.</p><p>Vastaukseksi ei riitä se, että vihreiden/Anni Sinnemäen omasta mielestä he eivät ole esteellisiä.</p><p>Keskusteltuani Tarkastusjohtaja Timo Terävän kanssa hän ilmoitti, että mm. Tampereella Pormestaristo noudattaa eettisiä periaatteita ja siellä on otettu huomioon esteellisyyssääntelyn tiukentuminen omistajaohjauksessa niin, ettei kaksoisrooleja ei pääse syntymään.</p><p>On selvää, että arviointikertomuksessa mainittu: &rdquo;Hallitusten jäsenten nimittämisessä tulee jo ennakollisesti huomioida se, ettei viran tai luottamustoimen hoitaminen vaikeudu esteellisyystilanteiden vuoksi&rdquo;. Hekan osalta näin ei ole toimittu. (Luottamustoimi on tässä jo vaikeutunut)</p><p>Onko niin, että Sinnemäen ei omasta mielestään tarvitse noudattaa niitä toimintatapoja, joita länsimaisessa demokratiassa on totuttu noudattamaan ja, että tarkastuslautakunnan tekemät johtopäätökset eivät koske kaupunkiympäristölautakuntaa ja vihreitä? Ainakaan 20.6 Kaupunginvaltuustossa tekemääni toivomuspontta asian puolesta, he eivät kannattaneet.&nbsp;&quot;Yllättäen&quot; Anni Sinnemäkikään ei kannattanut ponsiesitystäni vaikka puheessaan sanoi ottavansa asian huomioon, vaan äänesti tyhjää. Eli puheet eivät johtaneetkaan toimenpiteisiin.</p><p>Odotan Anni Sinnemäen eroilmoitusta Hekan hallituksen puheenjohtajuudesta tai aion viedä asian Hallinto-oikeuteen.</p><p>&nbsp;</p><p>Lisätietoja:</p><p>Juhani Strandén</p><p><a href="mailto:juhani.stranden@gmail.com">juhani.stranden@gmail.com</a></p><p>p.0400-469062</p><p>Kaupunginvaltuuston 3.varavaltuutettu (PS)</p><p>Tarkastuslautakunnan jäsen</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kysymykseni Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.6, jossa käsiteltiin yhdistettyjä kohtia 4-5 koskien arviointikertomuksen hyväksymistä, kuului: Aikooko Kaupunkiympäristölautakunnan apulaispormestari Anni Sinnemäki, joka toimii myös Hekan hallituksen puheenjohtajana, noudattaa tarkastuslautakunnan tuoreen arviointikertomuksen johtopäätöstä, joka perustuu uusiin tiukentuneisiin esteellisyyssääntelyihin, jossa todetaan kaksoisroolit haasteellisiksi erityisesti pormestariston osalta ja välttää maineriski sekä noudattaa eettisyysperiaatetta ja erota Hekan puheenjohtajuudesta?

Tarkastuslautakunta toteaa uusimmassa arviointikertomuksessaan:

• omistajaohjauksen selkeyden kannalta olisi parempi, että konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallituksen tai sen konsernijaoston jäsenet, pormestaristo ja viranhaltijat eivät toimisi tytäryhteisöjen johdossa.

Tarkastuslautakunnan tekemät arviot ja toimenpiteet ovat nimenomaan sellaisia, joita tulee hyvän hallintotavan mukaisesti noudattaa.

Vastaukseksi ei riitä se, että vihreiden/Anni Sinnemäen omasta mielestä he eivät ole esteellisiä.

Keskusteltuani Tarkastusjohtaja Timo Terävän kanssa hän ilmoitti, että mm. Tampereella Pormestaristo noudattaa eettisiä periaatteita ja siellä on otettu huomioon esteellisyyssääntelyn tiukentuminen omistajaohjauksessa niin, ettei kaksoisrooleja ei pääse syntymään.

On selvää, että arviointikertomuksessa mainittu: ”Hallitusten jäsenten nimittämisessä tulee jo ennakollisesti huomioida se, ettei viran tai luottamustoimen hoitaminen vaikeudu esteellisyystilanteiden vuoksi”. Hekan osalta näin ei ole toimittu. (Luottamustoimi on tässä jo vaikeutunut)

Onko niin, että Sinnemäen ei omasta mielestään tarvitse noudattaa niitä toimintatapoja, joita länsimaisessa demokratiassa on totuttu noudattamaan ja, että tarkastuslautakunnan tekemät johtopäätökset eivät koske kaupunkiympäristölautakuntaa ja vihreitä? Ainakaan 20.6 Kaupunginvaltuustossa tekemääni toivomuspontta asian puolesta, he eivät kannattaneet. "Yllättäen" Anni Sinnemäkikään ei kannattanut ponsiesitystäni vaikka puheessaan sanoi ottavansa asian huomioon, vaan äänesti tyhjää. Eli puheet eivät johtaneetkaan toimenpiteisiin.

Odotan Anni Sinnemäen eroilmoitusta Hekan hallituksen puheenjohtajuudesta tai aion viedä asian Hallinto-oikeuteen.

 

Lisätietoja:

Juhani Strandén

juhani.stranden@gmail.com

p.0400-469062

Kaupunginvaltuuston 3.varavaltuutettu (PS)

Tarkastuslautakunnan jäsen

]]>
3 http://juhanistrandn.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257242-anni-sinnemaen-esteellisyys-toimia-hekan-hallituksen-puheenjohtajana#comments Esteellisyys Heka Helsinki Politiikka Pormestaristo Thu, 21 Jun 2018 12:18:34 +0000 Juhani Strandén http://juhanistrandn.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257242-anni-sinnemaen-esteellisyys-toimia-hekan-hallituksen-puheenjohtajana